Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Masterkiezers


De Universiteit Utrecht biedt vijf geschiedenismasters, drie onderzoek masters en een educatieve master voor geschiedenis aan. Meer informatie over deze programma’s is te vinden op onderstaande webpagina’s. Klik op de titels om te worden doorgelinkt. 

 

American Studies 

Bij American Studies leer je alles over de vroegere en hedendaagse Amerikaanse cultuur en identiteit. Je bekijkt ook andere culturen die in de Amerikaanse samenleving bestaan en deze beïnvloeden. Je behandelt de politieke, sociale en culturele geschiedenis en bekijkt de multiculturele samenleving. Ook kijk je naar Amerika met een internationale blik. Zo zie je de verhoudingen tussen Amerika en andere landen.

 

Conflict Studies and Human Rights 

Ben jij geïnteresseerd in conflictsituaties en mensenrechten? Wil jij de oorsprong van hedendaagse conflicten beter leren begrijpen aan de hand van praktische en theoretische verklaringen? Je leert hoe de internationale samenleving omgaat met conflictsituaties en hoe jij deze kunt bekijken vanuit theoretische kennis en ideeën en vanuit praktijkvoorbeelden. Je kijkt naar de praktijk en de gevolgen van conflictmanagement en wordt zo een expert in een groeiend vakgebied, waar nog veel mensen met expertise nodig zijn.

 

Cultuurgeschiedenis/Cultural history

Hoe geven we betekenis aan de wereld waarin we leven? Hoe zijn de ideeën en denkkaders ontstaan waarmee we onze leefwereld bekijken? Welke historische instellingen, tradities, culturele waarden en interpretaties beïnvloeden het heden? Hoe hebben zij invloed op de toekomst? Je leert de historische en hedendaagse cultuur kennen, de oorsprong van waarden en visies, van tradities, culturele uitwisselingen en botsingen. Je kijkt naar de hedendaagse geglobaliseerde en complexe wereld en leert deze te begrijpen door praktijkvoorbeelden te onderzoeken.

 

Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief 

Integreren landen steeds meer of isoleren landen zich juist van elkaar? Heeft de nationale staat hier nog invloed op of zijn internationale en niet-statelijke organisaties belangrijker? In het masterprogramma Internationale betrekkingen in historisch perspectief richt je je op deze vragen en combineer je geschiedenis met internationale betrekkingen. Je richt je op de thema’s die centraal staan binnen de onderzoekswereld en krijgt les van erkende experts over de nieuwste ontwikkelingen. Je bespreekt onderwerpen als oorlog en terrorisme, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, kolonialisme, dekolonisatie en moderne verhoudingen.

 

Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief 

Hoe en waarom hebben instituties (regeringen en organisaties) op lokaal, nationaal en Europees niveau hun specifieke vorm gekregen? Hoe werken ze? Wat is hun maatschappelijk effect? In de master Politiek en samenleving in historisch perspectief behandel je deze vragen. Zo kijk je naar onderwerpen als welvaart, veiligheid, rechtvaardigheid en universeel geluk en waarom deze in sommige samenlevingen beter bereikt worden dan anderen. Je bestudeert deze onderwerpen vanaf de middeleeuwen tot heden.

 

Onderzoeksmasters

Ancient, Medieval and Renaissance studies 

Bij de onderzoeksmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies kies je één periode uit de klassieke oudheid, de (Keltische) middeleeuwen of de renaissance. Je wordt bekend met de ontwikkelingen op sociaal en intellectueel vlak in Europa van die tijd. Je leest wetenschappelijke onderzoeken over de uitgekozen periode en je leert zelf onderzoek uitvoeren. Je verblijft minimaal een half jaar in het buitenland. De master duurt twee jaar.

 

Modern History 1500 – 2000 

Met deze tweejarige onderzoeksmaster verdiep je je in de recente geschiedenis. Je behandelt de belangrijkste politieke, culturele en sociaal-economische thema’s binnen deze tijdsperiode. Ook kijk je naar de ontwikkeling van diverse onderwerpen in de loop van de geschiedenis. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn stadsvorming en steden, burgerschap en mensenrechten.

 

Historical and Comparative Studies of the Sciences and Humanities 

Ben jij geïnteresseerd in geschiedenis? Zou jij graag je kennis en interesse van geschiedenis willen delen met anderen? Werk je graag met jongeren? In deze tweejarige master word je opgeleid tot eerstegraads bevoegd docent geschiedenis. Je verdiept je kennis van de geschiedenis en leert jouw kennis en inzichten uit te leggen aan anderen. Door middel van een stage in het voortgezet onderwijs leer je de theorie in praktijk te brengen.

 

Voor informatie over mastervoorlichtingen, zie de pagina over de masteravond van de UU. 

 

 

Laatste nieuws

Historicidagen 2017

In augustus 2017 worden de Historicidagen georganiseerd: drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de samenwerking tussen alle soorten (kunst)historici te bevorderen, de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en nieuwe inspiratie op te doen. Deel jouw expertise, project of passie en werk mee aan de inhoud van het programma. Stuur je voorstel in vóór 15 januari 2017. 

Waarom Historicidagen? 
Historici staan midden in de samenleving. Maar hoe goed kennen historici uit verschillende maatschappelijke domeinen elkaar? Om de samenwerking tussen alle soorten historici te bevorderen, nam
KNHG, de beroepsorganisatie van Nederlandse historici, het initiatief tot de Historicidagen. Ook de UHSK helpt mee met het organiseren van de Historicidagen. 

Wat zijn de Historicidagen? 
De Historicidagen zijn een driejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord: markt, beurs, arena, congres. Hier vind je een staalkaart van het historisch bedrijf en kan je meepraten over de frontlijnen en uitdagingen in het actuele historische debat.

Voor wie zijn de Historicidagen?
De Historicidagen staan open voor allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere historische professionals. 

Werk mee aan het programma van de Historicidagen 2017
Het programma van de Historicidagen biedt een breed scala aan plenaire lezingen, presentaties, debatten, manifestaties en voorstellingen. Daarnaast is er ruimte voor een groot aantal parallelsessies (2 uur) waarin historici hun eigen werk kunnen presenteren.

Deel je expertise, projecten, ideeën of vragen en stuur vóór 15 januari 2017 een voorstel naar de Programmacommissie. Je kan een individueel paper indienen, maar je kan ook als groep of organisatie een idee voor een hele parallelsessie inzenden. Kijk voor de spelregels op de website.

Kosten
Bij early bird registratie vóór 15 mei 2017 is de toegangsprijs voor de Historicidagen €100, voor studenten/promovendi €50, inclusief koffie, thee, lunch en een feestelijke avond met muziek. Na 15 mei 2017 zijn de toegangsprijzen respectievelijk €130 en €80.

KNHG-leden krijgen korting: bij registratie voor 15 mei 2017 is de toegangsprijs €80; voor studenten/promovendi leden €35. Na 15 mei 2017 betalen KNHG-leden respectievelijk €110; studenten €65.

Vragen? Aarzel niet contact op te nemen met Marijke Huisman, projectsecretaris Historicidagen, marijke.huisman@huygens.knaw.nl 

 

Klik hier voor de website van de Historicidagen.

Lees meer >
28-06-2017

Advertentie