Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Huidig bestuur


Op 14 september 2016 is het 91ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings ingehamerd door de Algemene Ledenvergadering. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Dit houdt in contact met commissies, beheer van financiën en het maken van sluitende overeenkomsten en beslissingen. Het bestuur wordt hierin bijgestaan door de senaat, die advies kan geven en de kascommissie, die de financiële huishouding van de vereniging controleert. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar het departement, andere verenigingen en het SVO, VIDIUS en SGN. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.

Het 91ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings:

 

Castor van Dillen is als voorzitter eindverantwoordelijke voor alle zaken van de Utrechtse Historische Studentenkring. Tevens zit hij de Algemene Ledenvergaderingen voor, leidt de stuurgroep en het voorzittersoverleg en is hij verantwoordelijk voor het contact met het SVO. Hij is voorzitter van de vereniging.

 

Bram Benthem is als secretaris verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post van de vereniging. Daarnaast notuleert hij de Algemene Ledenvergaderingen, stuurgroepen en het voorzittersoverleg. Hij heeft bovendien het laatste woord over wat wel en wat niet het archief in gaat.

 

Lars op de Laak, de penningmeester, is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging en houdt overzicht over de financiële middelen. Bovendien behoudt hij het overzicht over de financiële huishouding van de commissies en activiteiten.

 

Engelina Kuiken is als commissaris onderwijs het aanspreekpunt voor het departement. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor studiegerelateerde  zaken zoals de meeloopdagen, cursuspanels, tentamentrainingen, arbeidsmarktoriëntatie en voorlichtingen over stages of onderwijsvernieuwingen.

 

Emma Broekman is als commissaris intern verantwoordelijk voor de interne activiteiten, zoals de liftwedstrijd en de kerstviering. Daarnaast beheert zij de website en de boekverkoop. Ook de viering van de vereniging, de Diesweek, valt onder haar verantwoordelijkheid.

 

Gerben Hospers behoudt als commissaris extern het contact met instanties, zoals SGN, ISHA, VIDIUS en andere studieverenigingen. Hij organiseert ook de studiereis en is verantwoordelijk voor het boekenfonds.

 

 

Laatste nieuws

Historicidagen 2017

In augustus 2017 worden de Historicidagen georganiseerd: drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de samenwerking tussen alle soorten (kunst)historici te bevorderen, de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en nieuwe inspiratie op te doen. Deel jouw expertise, project of passie en werk mee aan de inhoud van het programma. Stuur je voorstel in vóór 15 januari 2017. 

Waarom Historicidagen? 
Historici staan midden in de samenleving. Maar hoe goed kennen historici uit verschillende maatschappelijke domeinen elkaar? Om de samenwerking tussen alle soorten historici te bevorderen, nam
KNHG, de beroepsorganisatie van Nederlandse historici, het initiatief tot de Historicidagen. Ook de UHSK helpt mee met het organiseren van de Historicidagen. 

Wat zijn de Historicidagen? 
De Historicidagen zijn een driejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord: markt, beurs, arena, congres. Hier vind je een staalkaart van het historisch bedrijf en kan je meepraten over de frontlijnen en uitdagingen in het actuele historische debat.

Voor wie zijn de Historicidagen?
De Historicidagen staan open voor allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere historische professionals. 

Werk mee aan het programma van de Historicidagen 2017
Het programma van de Historicidagen biedt een breed scala aan plenaire lezingen, presentaties, debatten, manifestaties en voorstellingen. Daarnaast is er ruimte voor een groot aantal parallelsessies (2 uur) waarin historici hun eigen werk kunnen presenteren.

Deel je expertise, projecten, ideeën of vragen en stuur vóór 15 januari 2017 een voorstel naar de Programmacommissie. Je kan een individueel paper indienen, maar je kan ook als groep of organisatie een idee voor een hele parallelsessie inzenden. Kijk voor de spelregels op de website.

Kosten
Bij early bird registratie vóór 15 mei 2017 is de toegangsprijs voor de Historicidagen €100, voor studenten/promovendi €50, inclusief koffie, thee, lunch en een feestelijke avond met muziek. Na 15 mei 2017 zijn de toegangsprijzen respectievelijk €130 en €80.

KNHG-leden krijgen korting: bij registratie voor 15 mei 2017 is de toegangsprijs €80; voor studenten/promovendi leden €35. Na 15 mei 2017 betalen KNHG-leden respectievelijk €110; studenten €65.

Vragen? Aarzel niet contact op te nemen met Marijke Huisman, projectsecretaris Historicidagen, marijke.huisman@huygens.knaw.nl 

 

Klik hier voor de website van de Historicidagen.

Lees meer >
28-06-2017

Advertentie