Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Huidig bestuur


 

 

 

 

 

 

 

Op 13 september 2017 is het 92ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings ingehamerd door de Algemene Ledenvergadering. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Dit houdt in contact met commissies, beheer van financiën en het maken van sluitende overeenkomsten en beslissingen. Het bestuur wordt hierin bijgestaan door de senaat, die advies kan geven en de kascommissie, die de financiële huishouding van de vereniging controleert. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar het departement, andere verenigingen en het SVO, VIDIUS en SGN. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.

Het 92ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Martens is als voorzitter eindverantwoordelijke voor alle zaken van de Utrechtse Historische Studentenkring. Tevens zit zij de Algemene Ledenvergaderingen voor, leidt de stuurgroep en het voorzittersoverleg en is zij verantwoordelijk voor het contact met het SVO. Zij is voorzitter van de vereniging.

 

Bart Blokland is als secretaris verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post van de vereniging. Daarnaast notuleert hij de Algemene Ledenvergaderingen, stuurgroepen en het voorzittersoverleg. Hij heeft bovendien het laatste woord over wat wel en wat niet het archief in gaat.

 

Timo Houtekamer, de penningmeester, is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging en houdt overzicht over de financiële middelen. Bovendien behoudt hij het overzicht over de financiële huishouding van de commissies en activiteiten.

 

Mayte Beekman is als commissaris onderwijs het aanspreekpunt voor het departement. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor studiegerelateerde  zaken zoals de meeloopdagen, cursuspanels, tentamentrainingen, arbeidsmarktoriëntatie en voorlichtingen over stages of onderwijsvernieuwingen.

 

Luke de Bruijn is als commissaris intern verantwoordelijk voor de interne activiteiten, zoals de liftwedstrijd en de kerstviering. Daarnaast beheert hij de website en de boekverkoop. Ook de viering van de vereniging, de Diesweek, valt onder zijn verantwoordelijkheid.

 

Kelly Hogervorst behoudt als commissaris extern het contact met instanties, zoals SGN, ISHA, VIDIUS en andere studieverenigingen. Zij organiseert ook de studiereis en is verantwoordelijk voor het boekenfonds.

 

 

Laatste nieuws

Bekendmaking Docentenprijs 2018

Vorige week werden de winnaars van de Docentenprijzen bekendgemaakt op de Onderwijsparade van Utrecht University. Van de zeventien voorgedragen docenten behoorde onze dr. Saskia Stevens tot één van de drie genomineerden. Helaas mocht ze de prijs niet in de wacht slepen, maar dat neemt niet weg dat wij haar alsnog van harte feliciteren met deze ongekende prestatie. Voor ons is zij absoluut de winnaar! Waarom wij dat vonden? Dat blijkt uit het filmpje dat gemaakt werd voor de voordacht, wat hier te zien is!

Lees meer >
13-03-2018

Advertentie