Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Huidig bestuur


Op 14 september 2016 is het 91ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings ingehamerd door de Algemene Ledenvergadering. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Dit houdt in contact met commissies, beheer van financiën en het maken van sluitende overeenkomsten en beslissingen. Het bestuur wordt hierin bijgestaan door de senaat, die advies kan geven en de kascommissie, die de financiële huishouding van de vereniging controleert. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar het departement, andere verenigingen en het SVO, VIDIUS en SGN. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.

Het 91ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings:

 

Castor van Dillen is als voorzitter eindverantwoordelijke voor alle zaken van de Utrechtse Historische Studentenkring. Tevens zit hij de Algemene Ledenvergaderingen voor, leidt de stuurgroep en het voorzittersoverleg en is hij verantwoordelijk voor het contact met het SVO. Hij is voorzitter van de vereniging.

 

Bram Benthem is als secretaris verantwoordelijk voor de inkomende en uitgaande post van de vereniging. Daarnaast notuleert hij de Algemene Ledenvergaderingen, stuurgroepen en het voorzittersoverleg. Hij heeft bovendien het laatste woord over wat wel en wat niet het archief in gaat.

 

Lars op de Laak, de penningmeester, is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging en houdt overzicht over de financiële middelen. Bovendien behoudt hij het overzicht over de financiële huishouding van de commissies en activiteiten.

 

Engelina Kuiken is als commissaris onderwijs het aanspreekpunt voor het departement. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor studiegerelateerde  zaken zoals de meeloopdagen, cursuspanels, tentamentrainingen, arbeidsmarktoriëntatie en voorlichtingen over stages of onderwijsvernieuwingen.

 

Emma Broekman is als commissaris intern verantwoordelijk voor de interne activiteiten, zoals de liftwedstrijd en de kerstviering. Daarnaast beheert zij de website en de boekverkoop. Ook de viering van de vereniging, de Diesweek, valt onder haar verantwoordelijkheid.

 

Gerben Hospers behoudt als commissaris extern het contact met instanties, zoals SGN, ISHA, VIDIUS en andere studieverenigingen. Hij organiseert ook de studiereis en is verantwoordelijk voor het boekenfonds.

 

 

Laatste nieuws

Advertentie