Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Agenda


Grote Reis 2018 Zagreb en Ljubljana

datum: 21/04/2018
tijd: 09:00

Lieve UHSK’ers,

April begint dichterbij te komen! Van de 13e tot en met de 22e zullen we een grootse reis langs de besneeuwde bergen, de blauwe meren en vooral de bruisende hoofdsteden van Slovenië en Kroatië maken. Op vrijdag de 13e (hihi) vliegen we naar Zagreb, waar we meteen de bus naar Ljubljana zullen nemen. Hier zullen we blijven t/m dinsdag de 17e omdat we dan de bus terug naar Zagreb zullen nemen. Vanaf dinsdag de 17e t/m zaterdag de 21e zullen we in Zagreb verblijven. Op zowel de 16e als de 20e zullen we de hoofdsteden verlaten om andere gebieden van Slovenië en Kroatië te ontdekken. Op zondag de 22e zullen we in de ochtend weer terugvliegen naar onze kleine postzegel. Informatie over de vertrektijd op vrijdag de 13e zal in het evenement verschijnen en via de mail verstuurd worden. De kosten van de Grote Reis 2018 bedragen 440 euro.

Op vrijdag 12 januari zullen de inschrijvingen op de UHSK-kamer zijn, vanaf 10:00 tot 10:15! We hebben in totaal 38 plekjes vrij. We zullen hetzelfde inschrijfconcept als bij de Kleine Reis gebruiken. Dit houdt in dat we geen rekening houden de volgorde waarop jullie zullen verschijnen, en dat we zodra er meer dan 38 mensen zijn om 10:15 met een loting zullen beslissen wie er mee gaat. Let er dus op dat we het iets overzichtelijker hebben proberen te maken door “ben er voor 10:01” in “ben er tussen 10:00 tot 10:15” hebben veranderd. Om aan twijfel, toeval en onzekerheid te ontkomen is het dus verstandig om er ruim voor 10:15 te zijn. Iedereen die er voor 10:15 is doet mee aan de loting als er geen plekken meer vrij zijn. Zodra je een minuut later komt sta je direct op de reservelijst, achter de mensen die eventueel buiten de loting vallen. Er zijn bij de Grote Reis geen plekken gereserveerd voor eerstejaars.

Als jullie vragen hebben over de reis of de inschrijvingen, mail dan naar excursiecommissie@uhsk.nl, stuur ons een bericht op Instagram of vraag het een van de Excommers. We hebben ons best gedaan (en zijn er nog druk mee bezig) om de Grote Reis 2018 onvergetelijk te laten worden en zien jullie graag tijdens de inschrijvingen op vrijdag 12 januari!

Om verwarring te voorkomen volgen hier enkele verhelderingen omtrent de inschrijvingen vrijdag:
- De inschrijving vindt plaats op de UHSK kamer.
-Tussen 10:00 en 10:15 heb je, als je je inschrijft, recht om mee te doen aan de loting.
- Er wordt alleen geloot als er om 10:15 stipt meer dan 38 man voor de kamer staat. 
-Het is mogelijk om of jezelf OF iemand anders in te schrijven. Als je iemand anders inschrijft is het belangrijk dat je over persoonsgegevens van diegene beschikt, het is belangrijk dat degene die je inschrijft zelf vrijdag de machtiging ondertekend (onderaan dit bericht staan de precieze gegevens die je nodig hebt). Degene die jou in schrijft hoeft geen lid van de UHSK te zijn. Mocht je verhinderd zijn de machtiging vrijdag te ondertekenen, spreek dan de Excom aan of stuur een berichtje/mail.
-Er is plek voor 38 deelnemers op de Grote Reis.
- Iedereen die na 10:15 zich komt inschrijven wordt automatisch op de reservelijst gezet, onder de eventuele reservelijst die volgt uit de loting. 
-Gegevens die je nodig hebt voor de inschrijving:
Naam
Telefoon
Email
Geboortedatum
Allergieën en of bijzonderheden
Eerste/ouderejaars (overzicht)
IBAN
Noodnummer
ID/Paspoort (documentnummer, verloopdatum, land van uitgave, nationaliteit, persoonsnummer)
___________________________________________________

Dear UHSK members,

April is closing in! From the 13th till the 22nd we will travel across snowy mountains, blue lakes and lively capital cities of Slovenia and Croatia. On Friday the 13th (jokes) we will fly to Zagreb, where we will immediately take the bus to Ljubljana. We will stay there till the Tuesday the 17th, and will take the bus back to Zagreb that day. From Tuesday the 17th till Saturday the 21st we will stay in this lovely capital. On both the 16th and the 20th we will leave the capitals to discover other areas in Slovenia and Croatia. On Sunday the 22nd we will fly back to our little post stamp in the morning. Information about when we leave on Friday the 13th will appear in the event en will be sent to you by email. The Big Trip 2018 will cost 440 euro’s.

On Friday the 12th of January you can enlist on the UHSK-kamer, between 10:00 and 10:15 AM. We have 38 spots free. We will hold on to the same enlistment concept we used with the Small Trip. This means that being earlier than others does not affect the enlistment, and that we will use ballot papers if the limit of 38 has been reached at 10:15 AM. Note that we changed “be there before 10:01” in “be there between 10:00 and 10:15 AM”. Do not tempt fate by showing up at 10:15 AM, so we recommend being there comfortably before 10:15 AM. Everyone that is present at before 10:15 joins the draw, if you are later you will join the reserve list. There are no spots reserved for first year students.

If you have any questions about the trip or the enlistment, feel free to contact us on excursiecommisie@uhsk.nl, Instagram, or ask one of the Excom members. We have tried our best (and are still doing) to make the Big Trip 2018 unforgettable and hope to see you all on Friday the 12th of January!

To prevent confusion we would like to clarify the how the enlistment will be done this Friday:
- You can enlist yourself at the UHSK room
-If you enlist between 10:00 and 10:15 you have the right to join the 'lotery'. 
- There will only be a draw if we have no free spots left at 10:15.
-It is possible to enlist yourself OR someone else. If you enlist someone else, it is important that you know their personal information, and that the person signs the authorisation for the payment (at the bottom of this message you can find which personal information you need). This person doesn't have to be a member of the UHSK. If for some reason the person that you enlist can’t fill in the authorisation for the payment, please let him/her send a message to the Excom.
-There are 38 free spots for participants
-The personal info you need for the enlistment
Name
Telephone number
Date of birth
First year/seniors
Allergies and or special things we need to know
Your bank number
Emergency number
ID/passport (document number, expiring date, country of issue, nationality, personal number)

Sincerely,

The Excursion Committee

Lees meer >>
Accie: Diner Roulé
dinsdag 1 mei 2018 

Na een zeer geslaagde uitbrakmiddag in zwembad ’t Kikkerfort (wow ja we gingen toch zwemmen!) volgt binnenkort alweer de volgende Acciesensatie. Voor velen is dit een van de hoogtepunten van het jaar. Op 1 mei mogen we ons namelijk wagen aan het diner roulé! Voor de leken onder ons zal ik hieronder een korte en bondige uitleg geven van de leukste activiteit van het jaar.

Het idee is simpel: Kookduo’s koken een driegangenmenu, Eetduo’s peuzelen het lekker op. Klinkt niet zo moeilijk. Het toffe echter aan deze avond is dat iedereen elke gang met iemand anders aan tafel zit. Op de fiets tour je met z’n tweeën ons mooie stadsie door om bij een Kookduo aan te sluiten. Hier zullen jullie vergezeld worden door nog een ander Eetduo. Bij het volgende Kookduo zal er weer een ander Eetduo aansluiten. Zo heb je elke ronde vier nieuwe mensen om te ontmoeten, mee te babbelen, ervaringen uit te wisselen en te genieten van overheerlijke maaltijden. 

De EETDUO’S (twee mensen dus) kunnen zich aanmelden door gezamenlijk €15 over te maken naar de USHK (NL39INGB0005360314). Om het onze penningmeester wat makkelijker te maken graag ook in de omschrijving vermelden dat het voor deze geweldige activiteit is. Daarnaast zouden wij als Accie ook wat informatie van jullie willen. Stuur daarom een mailtje naar accie.uhsk@gmail.com met daarin de namen van het duo en eventuele allergieën of dieetwensen. Zo zien wij gelijk wie de duo’s zijn en kunnen we rekening houden met extra wensen bij het maken van het rooster.

Voel je je nou meer geroepen om anderen te verheelijken met je ongelofelijke kookkunsten? Schrijf je dan in als KOOKDUO. Stuur een mailtje naar accie.uhsk@gmail.com waarin je ons overtuigt waarom jullie geschikt zijn om als gastheer/vrouw te fungeren. Enkel het vernoemen van beide namen is voorlopig nog genoeg. Want om jullie rustig de tijd te geven om jullie 5-sterrenmaaltijd te verzinnen, zal de Accie pas later naar jullie details (gerechten en adres) vragen. Kookduo’s hoeven niks te betalen, maar krijgen een budget van €50, wat naar hartenlust gespendeerd mag worden aan eten en alcoholische versnaperingen. Jullie maken een voor-, hoofd- en nagerecht, elk voor 6 mensen (2 eetduo’s en het kookduo zelf), besteed het geld dus verstandig! Vergeet niet de bonnetjes te bewaren.

In het kader van duurzaamheid zal onder de kookduo’s die het voor elkaar krijgen een vegetarische maaltijd op tafel te zetten, zal een prijs verloot worden.

Er is plek voor 9 kookduo’s en 18 eetduo’s en geschiedenis leert ons dat het vaak snel vol zit, dus wees er snel bij!

Op 1 mei om 17:15 verzamelen de eetduo’s op het Janskerkhof. Daar krijgen ze hun schema en vertrekken we op ons gemakkie richting de verschillende keukens.

Wanneer: 1 mei om 17:15
Waar: verzamelen op Janskerkhof, daarna in verschillende keukens overal in Utrecht
Kosten: €7,50 p.p., maar gelieve de €15 per duo in één keer over te maken. Kookduo’s krijgen juist €50 om een geweldige maaltijd te bereiden.

Lees meer
pagina >   totaal items: 9

Advertentie