Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Onderwijs- en examenregeling (OER)


Voor iedere student geldt een aantal rechten, plichten, regelingen en richtlijnen. Deze staan beschreven in de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deze valt uiteen in een algemeen en een studiespecifiek deel. De OER wordt elk jaar aangepast, maar je kunt als student aanspraak maken op de OER van het beginjaar van je studie.

 

Klik hier voor de huidige Onderwijs- en examenregelingen en een overzicht van alle Onderwijs- en examenregelingen van de afgelopen jaren.

 

Opleidingscommissie (OC) 

De Opleidingscommissie van Geschiedenis heeft als taak advies uit te brengen over de Onderwijs- en examenregeling (OER). Zodoende evalueert de OC elk jaar de OER en bengt zij desgevraagd - of uit eigen beweging - advies uit aan het bestuur van de opleiding en de decaan van de faculteit over alle onderwijsgerelateerde zaken. De website van de OC is hier te vinden.

 

De OC is te bereiken op GW_OCGeschiedenis@uu.nl.

Laatste nieuws

Bekendmaking Docentenprijs 2018

Vorige week werden de winnaars van de Docentenprijzen bekendgemaakt op de Onderwijsparade van Utrecht University. Van de zeventien voorgedragen docenten behoorde onze dr. Saskia Stevens tot één van de drie genomineerden. Helaas mocht ze de prijs niet in de wacht slepen, maar dat neemt niet weg dat wij haar alsnog van harte feliciteren met deze ongekende prestatie. Voor ons is zij absoluut de winnaar! Waarom wij dat vonden? Dat blijkt uit het filmpje dat gemaakt werd voor de voordacht, wat hier te zien is!

Lees meer >
13-03-2018

Advertentie