Externe Verbanden

Naast de eigen commissies is de Utrechtse Historische Studentenkring ook lid van enkele nationale en internationale organisaties die activiteiten organiseren speciaal voor geschiedenisstudenten. Hieronder een overzicht:

Studieverenigingen Geschiedenis Nederland (SGN)

Naast Utrecht kan je in Nederland geschiedenis studeren in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Al deze verschillende steden hebben ook een eigen studievereniging voor geschiedenisstudenten. Deze verenigingen zijn aangesloten bij SGN. SGN functioneert als een klankbord om ervaringen met elkaar te delen en tips te geven om ieders vereniging op bepaalde gebieden te verbeteren. Bovendien wordt er jaarlijks een SGN-dag georganiseerd, waar de plaatselijke studievereniging een programma samenstelt met zowel studie-inhoudelijke als gezelligheidsactiviteiten om studenten van heel Nederland met elkaar in contact te laten komen. De Facebookpagina van SGN is hier te vinden..

VIDIUS

VIDIUS studentunie is de belangenbehartiger van alle studenten in Utrect. Ze hebben contact met de gemeente Utrecht, de UU en HU om de stem van de Utrechtse student te vertegenwoordigen op verschillende gebieden. Dit gaat voornamelijk om de gebieden van huisvesting, OV, werk en inkomen, sport en cultuur. Iedere student kan bij VIDIUS terecht met vragen over het hoger onderwijs. VIDIUS bied bovendien gratis juridisch advies via VIDIUS Rechtshulp. Klik hier voor meer informatie over VIDIUS

Studieverenigingen Overleg (SVO) Geesteswetenschappen

Naast verbanden met andere Nederlandse en internationale studieverenigingen geschiedenis, heeft de UHSK ook contacten binnen de Faculteit Geesteswetenschappen. Hieruit ontstaan samenwerkingsverbanden die ervoor zorgen dat bepaalde activiteiten georganiseerd kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan de Let's Go-feesten. Om te zorgen dat de verschillende studieverenigingen zo goed mogelijk functioneren binnen de faculteit, wordt er eens in de 6 tot 8 weken een Studieverenigingen Overleg Geesteswetenschappen, afgekort SVO, georganiseerd. Hier komen afgevaardigden van de verschillende besturen binnen geesteswetenschappen samen om verschillende thema’s te bespreken. Op de agenda staan onder andere onderwijs, sponsoring, huisvesting en loopbaanoriëntatie. Heb je interesse in deze commissies of wil je meer weten over het SVO? Kom een keer langs op de UHSK-kamer of stuur een mail naar info@uhsk.nl!


LKvV

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is één van de grootste studentenorganisaties van Nederland. Als studentenorganisatie zet de LKvV zich sinds 1967 in voor de Nederlandse studentengezelligheidsverenigingen. Inmiddels zijn er 48 verschillende studentengezelligheidsverenigingen uit 13 studentensteden aangesloten bij de LKvV. Hiermee is de LKvV belangenbehartiger van 42.000 actieve verenigingsstudenten. De LKvV behartigt de belangen van verenigingsstudenten richting politiek, organisaties en hoger onderwijsinstellingen. Ook verzorgt de LKvV beeldvorming van studentenverenigingen en verstrekt de LKvV informatie aan haar lidverenigingen.