Beeldcommissie

UHSK_foto_onderweg.jpeg

De Beeldcommissie is de creatieve commissie van de UHSK. De Beeldcommissie verzorgt het promotiemateriaal voor verschillende activiteiten. Dit uit zich meestal in het maken van prachtige posters, maar er worden ook flyers of affiches gemaakt. Wanneer een commissie een activiteit organiseert kan er contact met de Beeldcommissie opgenomen worden. Idealiter ligt er dan na maximaal twee weken een prachtige poster die de commissies vervolgens zelf af moeten laten drukken.

Sinds enkele jaren verzorgt de Beeldcommissie ook het maken van foto’s op verschillende UHSK activiteiten. Ook hiervoor kan je dus als commissie contact opnemen.

Contact: beeldcommissie@uhsk.nl

Beeldcommissie 2021-2022

Floor Wilke (2021) -
Jona van Vreedendaal (2020) -
Boris Jacob Zenon Wesseldijk (2021) -
Christa Wesselink (2017) -
Meryem van Gelder (2016) -
Isabelle Anna Maria Middelman (2021) -

Onze sponsoren