Duurzaamheid

Wat betekent duurzaamheid voor de UHSK

Sinds het collegejaar van 2017-2018 is de UHSK zich gaan bezighouden met het verduurzamen van de vereniging. Aangezien er onder duurzaamheid van alles geschaard kan worden zal er hier kort worden uitgelegd wat duurzaamheid betekent voor onze studievereniging. Hiermee hopen wij dat het voor iedereen duidelijk wordt wat de UHSK doet en kan doen op het gebied van duurzaamheid. 

Voor de UHSK zal gelden dat duurzaamheid zich vooral uit in het trachten het milieu zo min mogelijk te belasten bij het organiseren en houden van de vele activiteiten. Daarnaast zal het ook belangrijk zijn dat het dagelijkse leven van de vereniging op een duurzame manier zal plaatsvinden. Als derde mogelijkheid kan de vereniging een hand reiken aan haar leden door samen met elkaar na te denken over duurzaamheid die als individu vaak niet te bereiken is. 

Een kanttekening hierbij is dat de UHSK een kleine organisatie is en niet de mogelijkheden heeft die grotere organisaties wel hebben. Toch zal er geprobeerd worden te roeien met de riemen die we hebben door te kijken op welke manier de UHSK kan bijdragen aan een groenere toekomst. Dit zal gebeuren door op allerhande vlakken kleine aanpassingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat de ecologische voetafdruk van de vereniging zo klein mogelijk is, echter betekent dit ook dat het niet altijd mogelijk zal zijn alles op een duurzame manier te organiseren.

Wat gebeurt er nu al?

 • Er wordt geen wegwerp servies meer gebruikt.
 • Plastic afval wordt gescheiden op de UHSK-kamer.
 • In 2017 en 2018 werd er een duurzaam goed doel gesponsord met de opbrengsten van de Kerstmarkt.
 • In 2018 werd er in combinatie met andere studieverenigingen en de Green Office van de universiteit een kleidingruil georganiseerd.
 • Er is door het 92ste bestuur een symposium georganiseerd met daarop sprekers die vertelden over de rol van geesteswetenschappers in het verduurzamen van de samenleving.


 • Wat willen wij gaan doen in collegejaar 2019-2020?
 • De terugreis van de liftwedstrijd zal via de trein plaatsvinden.
 • Er zal nog meer toenadering worden gezocht tot de Green Office.
 • Er zal worden stil gestaan bij landelijke duurzaamheidsacties en de UHSK zal daar actief aan deelnemen.
 • Wekelijks zal er een groentetas beschikbaar zijn vol met duurzame fruit en groenten. Stuur een mailtje naar info@uhsk.nl voor meer info!
 • Duurzame Dinsdag is in het leven geroepen! Vrijwel elke dinsdag zal de Meryem van Gelder, Commissaris Extern, laten zien wat je kan maken van vele duurzame producten.

Onze sponsoren