Aanzet

Aanzet_commissie_foto.png

Historisch Tijdschrift Aanzet is hét tijdschrift van en voor Utrechtse geschiedenisstudenten. Drie keer per jaar verschijnt er een editie van Aanzet. Aanzet biedt studenten de mogelijkheid hun eigen onderzoek te publiceren in de vorm van een populair-wetenschappelijk artikel.

Aanzet is opgericht in 1982 en komt, met een korte onderbreking eind jaren negentig, sinds die tijd onafgebroken uit. Het blad wordt uitgegeven door de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK). De redactie bestaat uit studenten Geschiedenis van de Universiteit Utrecht, van het eerste jaar tot aan de onderzoeksmaster. De redactie begeleidt niet alleen de studentauteurs, maar verzorgt ook rubrieken, is verantwoordelijk voor de vormgeving van het blad en houdt de website en social media bij.

Ieder nummer bevat vier artikelen, geschreven door studenten. De basis van de artikelen zijn uitzonderlijk goede papers of scripties, die door de student samen met de redactie worden omgeschreven tot een populair-wetenschappelijk artikel. Daarnaast is er een drietal rubrieken. In De passie van… wordt een docent of medewerker van het departement Geschiedenis geïnterviewd over zijn of haar historische passies. In Voorzet wordt een debat geopend, in de Tegenzet van het volgende nummer wordt daarop gereageerd. Ook verzorgt de redactie recensies van historische boeken, films of exposities.

De Aanzet is altijd opzoek naar kopij. Heb jij een scriptie of essay geschreven met een origineel onderwerp, nieuwe kijk op de zaken of een interessante theorie waar je trots op bent? Wil je deze delen met de buitenwereld in de vorm van een populair-wetenschappelijk artikel? Mail je scriptie dan naar aanzet.redactie@uhsk.nl, Voorwaarde is wel dat ze beoordeeld is met een 7,5 of hoger.

Contact: aanzet.redactie@uhsk.nl


Aanzet 2020-2021

Wieger Lagerveld (2017) Hoofdredacteur
Fabienne Maraite (2015) Hoofdredacteur
Ellen Linderhof (2017) Eindredacteur
Dasja Zonneveldt (2017) Webredacteur
Steven de Boer (2017) Vormgeving
Maud Roelse (2017) Redacteur
Gijs Toussaint (2018) Redacteur
Caroline Kreysel (2016) Redacteur
Beau Goosje Visser (2018) Redacteur
Omar Bugter (2014) Redacteur
Walker Mr Swindell (2018) Redacteur'
Larissa Biemond (2016) Redacteur
Famke Telman (2017) Redacteur

Onze sponsoren