Alumnicommissie

Alumnicommissie1819

De alumnicommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten die studenten de mogelijkheid bieden in contact te komen met alumni, of oud-leden. Ook proberen we de oud-leden op deze manier bij de vereniging te betrekken. Een van de belangrijkste activiteiten waar we ons de afgelopen jaren mee bezig hebben gehouden is het Coachproject; hierin coachen alumni de studenten in hun studiepad en wat daarop volgen kan. Daarnaast is er een jaarlijks diner en wordt er ook een Alumnidag georganiseerd.  Dit jaar is de commissie begonnen met het organiseren van eenmalige koffie-dates, deze bieden studenten de gelegenheid om eens met een alumnus in gesprek te gaan en zijn of haar netwerk uit te breiden.​

Contact: alumnicommissie@uhsk.nl

Alumnicommissie 2018-2019

Inge van Dieën (2016) Voorzitter
Joni Peek (2017) Secretaris
Gjalt van Werkhoven (2017) Penningmeester
Lars Punt (2015) Hoofd Coachproject
Koen van der Horst (2018) Commissaris PR
Boris Quinten Kuhne (2018) -
BRUNO BEAUDUIN (2018) -