Familiecommissie

famco.jpg

Jaarlijks organiseert de Familiecommissie een dag waarop de ouders van eerstejaars geschiedenisstudenten samen met hun zoon of dochter een dag rondgeleid worden door de stad, het Departement Geschiedenis en de Universiteitsbibliotheek. De Ouderdag is bedoeld om ouders kennis te laten maken met de studie Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. De dag wordt geopend in het Academiegebouw, waarna de ouders deelnemen aan een rondleiding door de binnenstad van Utrecht die wordt verzorgd door ouderejaars studenten. Ook volgen ouders een college bij een van de docenten aan de opleiding. Daarnaast organiseert de Familiecommissie sinds het collegejaar 2018/2019 ook nog een andere familiegerelateerde activiteit.

Contact: familiecommissie@uhsk.nl

Familiecommissie

Bram Kuiper (2017) Voorzitter
Nyna Visser (2018) Secretaris
Simone Josephine de Wit (2019) Penningmeester
Gertjan Sonnemans (2018) Commissaris-PR
Sil Jan van de Bovenkamp (2019) Commissaris Locatie
Seppe Snelllenberg (2019) Commissaris Docenten