Filmcommissie

Filmcommissie1819.jpg


De Filmcommissie is de commissie die zich voornamelijk bezighoudt met het vertonen van films met een historische inslag. Voorafgaand aan deze filmvertoningen vindt een inleidende lezing plaats die aansluit op het onderwerp van de film. Naast filmvertoningen verzorgt de commissie één grotere, filmgerelateerde activiteit. Tevens schrijft de commissie filmrecensies voor de Argus.

Contact: filmcommissie@uhsk.nl

Filmcommissie 2018-2019

Marcel van der Graaff (2017) Voorzitter
Tieme Stoffels (2017) Secretaris
Nando Temming (2018) Penningmeester
Hanne van Mourik (2017) Commissaris PR
BRUNO BEAUDUIN (2018) -
Thomas van Royen (2015) -