Filmcommissie

FilmCo.jpg


De Filmcommissie is de commissie die zich voornamelijk bezighoudt met het vertonen van films met een historische inslag. Voorafgaand aan deze filmvertoningen vindt een inleidende lezing plaats die aansluit op het onderwerp van de film. Naast filmvertoningen verzorgt de commissie één grotere, filmgerelateerde activiteit. Tevens schrijft de commissie filmrecensies voor de Argus.

Contact: filmcommissie@uhsk.nl

Filmcommissie 2019-2020

Thomas van Royen (2015) Voorzitter
Rutger Loof (2018) Secretaris
Marcel van der Graaff (2017) Penningmeester
Willemijn van Leeuwen (2018) Commissaris PR
Isa Goosen (2019) Commissaris Locatie
Merel van der Heijden (2019) Commissaris Intern