Ouderdagcommissie

ouderdagcommissie1819.jpg

Jaarlijks organiseert de Ouderdagcommissie een dag waarop de ouders van eerstejaars geschiedenisstudenten samen met hun zoon of dochter een dag rondgeleid worden door de stad, het Departement Geschiedenis en de Universiteitsbibliotheek. De Ouderdag is bedoeld om ouders kennis te laten maken met de studie Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. De dag wordt geopend in het Academiegebouw, waarna de ouders deelnemen aan een rondleiding door de binnenstad van Utrecht die wordt verzorgd door ouderejaars studenten. Ook volgen ouders een college bij een van de docenten aan de opleiding.

Contact: ouderdagcommissie@uhsk.nl

Ouderdagcommissie 2018-2019

Nina van der Bent (2015) Voorzitter
Bram Kuiper (2017) Secretaris
Douwe Jan Duvekot (2018) Penningmeester
Nyna Visser (2018) Commissaris PR
Joren Vollaard (2017) Commissaris Docenten
Margot Schuring (2017) Commissaris Locatie