Symposiumcommissie

Symco1819.jpeg

Elk jaar organiseert de Symposiumcommissie een historisch symposium tijdens de Diesweek van de UHSK. Durende een gehele dag zullen er verschillende lezingen gegeven worden over een historisch onderwerp. De dag wordt afgesloten met een plenaire discussie en een borrel. Eerder organiseerde de Symposiumcommissie symposia met onderwerpen als 'Minderheden’, ‘Nationalisme in Nederland’, 'Utopieën in historisch perspectief' en 'Vaderlanden'. 

Contact: symposiumcommissie@uhsk.nl

Symposiumcommissie 2018-2019

Sjors Nab (2017) Voorzitter
Charlotte Kristen (2017) Secretaris
Luca Neijts (2016) Penningmeester
Stijn Neeleman (2018) Commissaris PR
Rozemarijn Roodbeen (2016) Commissaris Locatie
Marijne Boland (2016) Commissaris Sprekerscontact
Tim Moons (2017) Commissaris Kleine Symposia