Bestuursvorming

Sollicitatiecommissie

Vanaf het collegejaar 2018-2019 zal het nieuwe UHSK-bestuur gekozen door een sollicitatiecommissie bestaande uit twee bestuursleden, twee senaatsleden en twee leden. Deze commissie zal aan de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen en daar worden ingestemd. De sollicitatiecommissie zal met ingang van collegejaar 2019-2020 zijn opvolgers zelf voordragen aan de Algemene Ledenvergadering.

Aanmeldingsprocedure 

Mocht je als lid plaats willen nemen in de sollicitatiecommissie, stuur dan voor 6 januari 2019 23:59 uur een motivatiebrief van minimaal een halve pagina naar info@uhsk.nl.

Wat wij in ieder geval willen lezen in je brief:

  1. Waarom jij geschikt bent om zitting te nemen in de Sollicitatiecommissie.

  2. Jouw interesse in de vereniging en het systeem rondom Algemene Ledenvergaderingen.

  3. Een kort overzicht van criteria die jij zou stellen voor de sollicitaties van kandidaten voor het kandidaat-kandidaatsbestuur.

Op 23 januari 2019 zal de sollicitatiecommissie worden voorgedragen aan de Algemene Ledenvergaderig.


Kandidaat-kandidaatsbestuur

De sollicitatiecommissie zal de aanmeldingen voor het kandidaat-kandidaatsbestuur in behandeling nemen. De sollicitatiecommissie selecteert zes leden voor het kandidaat-kandidaatsbestuur die op de Diesborrel aan de vereniging bekend zullen worden gemaakt. Het kandidaat-kandidaatsbestuur zal in juni zullen worden voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering.

Aanmeldingsprocedure 

Interesse in een bestuursjaar? Dan is het nodig dat je voor 6 februari 2019 23:59 een motivatiebrief naar de sollicitatiecommissie mailt via sollicitatiecommissie@uhsk.nl. Met iedereen die zich heeft aangemeld zal een gesprek worden gehouden en aan de hand daarvan kiest de sollicitatiecommissie een kandidaat-kandidaatsbestuur. Op de Diesborrel op 6 maart 2019 zal het gekozen kandidaat-kandidaatsbestuur worden gepresenteerd aan de vereniging.

De sollicitatiecommissie verwacht motivatiebrieven van minimaal 1 A4 en maximaal 2 A4. De brief moet tenminste het volgende vermelden:

  1. Een algemene motivatie voor het doen van bestuur.
  2. Wat zou jij toevoegen aan een bestuur en aan de vereniging?
  3. Wat is jouw visie voor de vereniging of beleid?

Naast een motivatiebrief ziet de sollicitatiecommissie ook graag een CV bijgevoegd aan de sollicitatie.