Vacature Kandidaat-Kandidaatsbestuur

Vanaf september 2024 heeft de UHSK een nieuw bestuur nodig. Zie jij jezelf hier onderdeel van uitmaken?

Stuur dan vóór 21 februari 17:00 een motivatiebrief en je CV naar de Sollicitatiecommissie (sollicitatiecommissie@uhsk.nl). De Sollicitatiecommissie neemt alle brieven in behandeling en beslist op basis daarvan of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De sollicitaties zullen plaatsvinden tussen 4 en 14 maart. Nadat alle sollicitaties zijn afgenomen, zal de Sollicitatiecommissie een KandidaatKandidaatsbestuur vormen.

De Sollicitatiecommissie ziet graag het volgende terug in een motivatiebrief van maximaal één A4:

1. Jouw motivatie voor een bestuursjaar bij de UHSK.

2. Wat zou jij toevoegen aan een bestuur én de vereniging?

3. Eén concreet beleidspunt voor de vereniging.

Een deel van het sollicitatiegesprek zal dieper ingaan op de motivatiebrief en het cv. Verder zal de Sollicitatiecommissie enkele casussen en andere vragen aan je voorleggen. De Sollicitatiecommissie zal de sollicitaties anoniem en integer behandelen. Hetzelfde wordt van de sollicitanten verwacht.

Basisbegrip van de Nederlandse en Engelse taal is een vereiste voor deze vacature. We raden aan om B1 niveau behaald te hebben voor het begin van het bestuursjaar.