Vacature Raad van Advies Begrotingsherziening

Op de Algemene Ledenvergadering van 20 januari 2021 is er voorgesteld om een adviesraad op te richten om de begroting te herzien. Ondanks het ontbreken van een duidelijke trend waar geld blijft liggen, is de begroting de afgelopen jaren een chaos geworden. Samen met jou hoop ik een overzichtelijke begroting op te stellen die besturen de komende jaren kunnen raadplegen. Ervaring met het opstellen van begrotingen of het werken met excel is geen vereiste! Om deel te kunnen nemen aan deze adviesraad kun je tot 17 maart solliciteren door de volgende vragen te beantwoorden en deze te sturen naar info@uhsk.nl:

  1. Wat vind je van het algemene geldbeleid van de UHSK?
  2. Bij welke uitgaveposten blijft er volgens jou te veel geld liggen?
  3. Naar welke commissies gaat er te veel geld?
  4. Waarom wil je deelnemen aan deze adviesraad?