Vertrouwenspersonen

Vacature vertrouwenspersoon (m/v)


Vanaf het collegejaar 2019-2020 zal de UHSK twee vertrouwenspersonen aanstellen binnen de vereniging, te weten één man en één vrouw. De verwachte competenties van de vertrouwenspersoon zijn vastgesteld in de Ethische Code Vertrouwenspersonen (naar voorbeeld van de Vereniging voor Vertrouwenspersonen) en zijn als volgt geformuleerd:


De essentie is dat de vertrouwenspersonen integer en betrouwbaar zijn en hun rol naar beste kunnen uitoefenen. Persoonlijke kwaliteiten zijn daarbij essentieel; van de vertrouwenspersoon mag verwacht worden dat hij evenwichtig, flexibel en doortastend is alsmede over empathisch vermogen beschikt. Tevens dat hij materiedeskundig is, vaardig in gespreksvoering, en kennis heeft van de sociale kaart en hulpverleningsinstanties. De vertrouwenspersoon draagt actief bij aan het uitbreiden van de beschikbare kennis. De vertrouwenspersoon treedt uitsluitend als zodanig op indien hij daartoe kundig is. In geval was missend kundigheid zal hij het lid ten allen tijden doorverwijzen naar professionele hulpverlening. De vertrouwenspersoon heeft de bereidheid zich doorlopend bij te scholen en verder te ontwikkelen als vertrouwenspersoon.

Het bestuur kan de vertrouwenspersonen logistieke ondersteuning bieden (een eigen e-mailadres maar ook het reserveren van onderwijsruimtes voor persoonlijke gesprekken) alsmede kijken naar de mogelijkheid voor workshops en trainingen voor de vertrouwenspersonen. Gezien deze functie nieuw wordt opgezet is het lastig een tijdsschatting te geven, maar wij denken dat 2 uur per week aan inspanning een degelijke inschatting is.

De enige vereiste is om zich zelfstandig in te willen lezen en scholen in doorverwijsmogelijkheden en hulppunten die relevant kunnen zijn voor
leden van de UHSK. Relevante werkervaring ervaring is een pré.


Graag ontvangen wij bij interesse voor 21 oktober 2019 een motivatiebrief en curriculum vitae, welke geadresseerd kunnen worden naar info@uhsk.nl t.a.v. Sjors Nab, vragen kunnen naar hetzelfde adres gestuurd worden. In deze motivatiebrief lezen wij graag wat jouw invulling zou zijn als vertrouwenspersoon, welke rol jij de vertrouwenspersoon ziet hebben ten opzichte van andere hulppunten en waarom jij de beste kandidaat bent voor deze rol.