Alumnilidmaatschap

Heb je in het verleden geschiedenis in Utrecht gestudeerd en wil je graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de UHSK? Dat kan!

De UHSK organiseert ieder jaar activiteiten speciaal voor haar alumnileden. Zo is het mogelijk om na de studie actief lid te blijven van de vereniging. Jaarlijks worden onze Alumnileden uitgenodigd voor een aantal vaste lezingen, denk hierbij aan de Holocaust Memorial Day of de Von der Dunk-lezing. Ook vindt er ieder jaar een Alumnidag plaats, een dag organiseerd speciaal voor Alumni waarin er studie-inhoudelijke activiteiten worden georganiseerd en er een kans is om de vrienden van weleer te ontmoeten. In het 96ste bestuursjaar zal er in plaats van de Alumnidag een Oudbesturendag plaatsvinden ter ere van het lustrum. De Oudbesturendag vindt 14 mei plaats.

Tot slot is er de Alumninieuwsbrief die gemiddeld eens in de twee á drie maanden verstuurd wordt.
Het alumnilidmaatschap is kosteloos en je kunt je hiervoor aanmelden door een verzoek per mail te sturen naar info@uhsk.nl. Het aanmelden voor de alumninieuwsbrief is op dezelfde wijze mogelijk.

Onze sponsoren