Stuurgroep

De stuurgroep is het wekelijks overlegorgaan van de UHSK tussen het bestuur en de verschillende commissies. Elke commissie stuurt afgevaardigden naar de stuurgroep die verslag uitbrengen van de voortgang binnen de commissie en de plannen voor nieuwe activiteiten. Op deze manier wordt binnen de stuurgroep geprobeerd om alle activiteiten goed op elkaar af te stemmen en kunnen commissies elkaar en het bestuur om hulp of advies vragen. In de praktijk wordt zo iedere week de huidige stand van zaken in de vereniging besproken. De stuurgroep is dan ook een uitstekende manier om naast de website en de nieuwsbrief op de hoogte te blijven van wat er allemaal binnen de vereniging gebeurd. Ook als je niet in een commissie zit ben je van harte welkom!

De stuurgroep vindt wekelijks plaats op woensdag vanaf 13:00 in de UHSK-Kamer (Drift 21, kamer 1.06).