Duurzaamheid

Wat betekent duurzaamheid voor de UHSK
Sinds het collegejaar van 2017-2018 is de UHSK zich gaan bezighouden met het verduurzamen van de vereniging. Aangezien er onder duurzaamheid van alles geschaard kan worden zal er hier kort worden uitgelegd wat duurzaamheid betekent voor onze studievereniging. Hiermee hopen wij dat het voor iedereen duidelijk wordt wat de UHSK doet en kan doen op het gebied van duurzaamheid. 

Voor de UHSK zal gelden dat duurzaamheid zich vooral uit in het trachten het milieu zo min mogelijk te belasten bij het organiseren en houden van de vele activiteiten. Daarnaast zal het ook belangrijk zijn dat het dagelijkse leven van de vereniging op een duurzame manier zal plaatsvinden. Als derde mogelijkheid kan de vereniging een hand reiken aan haar leden door samen met elkaar na te denken over duurzaamheid die als individu vaak niet te bereiken is. 

Een kanttekening hierbij is dat de UHSK een kleine organisatie is en niet de mogelijkheden heeft die grotere organisaties wel hebben. Toch zal er geprobeerd worden te roeien met de riemen die we hebben door te kijken op welke manier de UHSK kan bijdragen aan een groenere toekomst. Dit zal gebeuren door op allerhande vlakken kleine aanpassingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat de ecologische voetafdruk van de vereniging zo klein mogelijk is, echter betekent dit ook dat het niet altijd mogelijk zal zijn alles op een duurzame manier te organiseren.


Het duurzaamheidsdocument
Het nieuwe duurzaamheidsdocument is vanaf het collegejaar 2021-2022 een handvat voor bestuur, commissies en algemene leden van de UHSK voor het leiden van een duurzaam verenigingsleven. Dit document kan ten alle tijden worden aangepast en aangevuld door het bestuurslid met de bestuurstaak duurzaamheid. In het document zijn punten opgenomen die sinds het 92ste verenigingsjaar in leven zijn geroepen door de besturen van de UHSK. Ook zijn er en zullen er nieuwe ideeën toegevoegd worden aan het document. Laat dit een nieuwe stimulans zijn voor het leiden van een duurzaam verenigingsleven.

Duurzaamheidsdocument UHSK

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Duurzaamheidsdocument_UHSK.pdf 167.3 kB

Onze sponsoren