Duurzaamheid

Wat betekent duurzaamheid voor de UHSK
Sinds het collegejaar van 2017-2018 is de UHSK zich gaan bezighouden met het verduurzamen van de vereniging. Aangezien er onder duurzaamheid van alles geschaard kan worden zal er hier kort worden uitgelegd wat duurzaamheid betekent voor onze studievereniging. Hiermee hopen wij dat het voor iedereen duidelijk wordt wat de UHSK doet en kan doen op het gebied van duurzaamheid. 

Voor de UHSK zal gelden dat duurzaamheid zich vooral uit in het trachten het milieu zo min mogelijk te belasten bij het organiseren en houden van de vele activiteiten. Daarnaast zal het ook belangrijk zijn dat het dagelijkse leven van de vereniging op een duurzame manier zal plaatsvinden. Als derde mogelijkheid kan de vereniging een hand reiken aan haar leden door samen met elkaar na te denken over duurzaamheid die als individu vaak niet te bereiken is. 

Een kanttekening hierbij is dat de UHSK een kleine organisatie is en niet de mogelijkheden heeft die grotere organisaties wel hebben. Toch zal er geprobeerd worden te roeien met de riemen die we hebben door te kijken op welke manier de UHSK kan bijdragen aan een groenere toekomst. Dit zal gebeuren door op allerhande vlakken kleine aanpassingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat de ecologische voetafdruk van de vereniging zo klein mogelijk is, echter betekent dit ook dat het niet altijd mogelijk zal zijn alles op een duurzame manier te organiseren.


De duurzaamheidsvisie 

Om te benadrukken dat de vereniging aan een duurzame toekomst wil blijven werken op de lange termijn, wordt het Duurzaamheidsdocument omgevormd naar de Duurzaamheidsvisie. Deze visie is net als het document een richtlijn, maar heeft de vorm van een flowchart. Hierdoor wordt het bewustzijn over duurzaamheid onder de leden vergroot en wordt discussie aangemoedigd. Op de flowchart staat wat UHSK’ers zelf kunnen doen om duurzamer te leven, hoe commissies bewust groene keuzes kunnen maken en wat de vereniging nog kan doen voor milieubescherming. Het beheer van de digitale Duurzaamheidsvisie wordt de verantwoordelijkheid van het bestuurslid met de taak duurzaamheid.

Duurzaamheidsvisie

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Duurzaamheidsvisie__Sustainability_Vision_UHSK_4.pdf 931.3 kB