2001-nu: de UHSK als volwassen vereniging

Met ongeveer 1400 leden is de UHSK anno 2019 een van de grotere verenigingen in Utrecht, en de grootste vereniging binnen de Faculteit Geesteswetenschappen. De jaren na 2001 zagen een verdere voortzetting van het beleid van professionalisering en structurering. Zo zijn de commissies gestructureerd, zijn er nieuwe statuten aangenomen en is er een Comité van Aanbeveling. Het symposium waar al veel gerenommeerde sprekers op afkwamen is een jaarlijkse aangelegenheid, evenals het gala dat in 2001 zijn intrede deed. Het toneelstuk werd al in 1997 geïntroduceerd, het Politiek Café in 2002. Daarnaast zijn er de excursies, weekenden, ouderdagen, feesten, borrels en sinds enkele jaren de Von der Dunk-lezing in het Academiegebouw. Ook organiseert de UHSK voor haar leden in samenwerking met Letteren Werkt! de carrièredag en er zijn er de onderwijscommissie en de evaluatiedag. De UHSK-das, -mok en kussensloop, handdoek, kelnersmes en ook de UHSK-condoom werden geïntroduceerd.

Een dergelijk scala aan activiteiten en zo’n ledental is uniek in de geschiedenis van deze vereniging. Dit alles had waarschijnlijk niet kunnen ontstaan zonder het beleid van vernieuwing en professionalisering dat eind jaren negentig werd opgestart. De UHSK heeft de periode die zij nu beleeft grotendeels hieraan te danken. In wezen is het hele proces van de periode 1985-2005 te kenschetsen als een langzaam proces van ‘normalisering’. De veranderingen die op verschillende punten werden geïntroduceerd, vaak tot ongenoegen van een oude garde, hebben ertoe geleid dat de UHSK een volwassen studievereniging werd. Aan het begin van de 21ste eeuw ziet men ook de commissieshirtjes toenemen, en het bestuur gaat in pak naar formele aangelegenheden. De UHSK werd daarnaast een politiek onafhankelijke studievereniging: voor alle geschiedenisstudenten, links of rechts.