UHSK voor Beter Onderwijs

UBO.jpeg

De UHSK voor Beter Onderwijs (UBO) richt zich op allerlei onderwijsgerelateerde zaken en activiteiten om het onderwijs te verbeteren, studenten te helpen en discussies over onderwijs te bevorderen. De commissie bestaat uit negen leden en wordt voorgezeten door de Commissaris Onderwijs van de UHSK.

De UBO organiseert een divers scala aan onderwijsgerelateerde activiteiten, waaronder tentamentrainingen en workshops. Deze activiteiten zijn erop gericht de geschiedenisstudent een handje te helpen bij het goed volbrengen van de opleiding. Ten tweede streeft de UBO ernaar de verbinding tussen het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en de geschiedenisstudent te versterken. Zo organiseert de UBO een Onderzoeksparade waar docenten uit verschillende afdelingen een korte pitch geven over hun onderzoek. De UBO hoopt zo het onderzoek van het departement meer onder de aandacht te brengen bij studenten. Daarnaast richt de UBO zich ook op het bevorderen van discussie over het onderwijs. Zo werkt de UBO mee aan de organisatie van de jaarlijkse afsluiting van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Tijdens deze dag is er ruimte om in kleinere groepen van studenten en docenten in discussie te gaan over brede onderwijsthema’s. De UBO wil op deze manier aanzetten tot nadenken over onderwijsveranderingen en -vernieuwingen.

Contact: ubo@uhsk.nl

UHSK voor Beter Onderwijs 2023-2024

Chiara Evans (2021) Voorzitter
Jesse Visser (2021) Secretaris
Iseult Ní Lionnagáin (2022) Penningmeester
David Westerman (2022) Commissaris Meeloopdagen
Jasper Paap (2022) Commissaris Onderzoeksparade
Daan van Zoggel (2021) Commissaris Onderzoeksparade
Fons van Aarssen (2022) Commissaris Evenementen
Sophia Eberhard Zolle (2023) Commissaris PR