UHSK voor Beter Onderwijs

WhatsApp_Image_2021-11-30_at_16.06.36.jpeg

De UHSK voor Beter Onderwijs (UBO) richt zich op allerlei onderwijsgerelateerde zaken en activiteiten om het onderwijs te verbeteren, studenten te helpen en discussies over onderwijs te bevorderen. De commissie bestaat uit zeven leden en wordt voorgezeten door de Commissaris Onderwijs van de UHSK.

De UBO organiseert een divers scala aan onderwijsgerelateerde activiteiten, waaronder tentamentrainingen en workshops. Deze activiteiten zijn erop gericht de geschiedenisstudent een handje te helpen bij het goed volbrengen van de opleiding. Ten tweede streeft de UBO ernaar de verbinding tussen het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en de geschiedenisstudent te versterken. Zo organiseert de UBO een Onderzoeksparade waar docenten uit verschillende afdelingen een korte pitch geven over hun onderzoek. De UBO hoopt zo het onderzoek van het departement meer onder de aandacht te brengen bij studenten. Daarnaast richt de UBO zich ook op het bevorderen van discussie over het onderwijs. Zo werkt de UBO mee aan de organisatie van de jaarlijkse afsluiting van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Tijdens deze dag is er ruimte om in kleinere groepen van studenten en docenten in discussie te gaan over brede onderwijsthema’s. De UBO wil op deze manier aanzetten tot nadenken over onderwijsveranderingen en -vernieuwingen.

Tot slot heeft de UBO de eer elk jaar een docent voor te dragen voor de Docentenprijs van de Universiteit Utrecht. Dit jaar werd bijvoorbeeld dr. Saskia Stevens voorgedragen. Zij werd één van de drie genomineerden voor de Docentenprijs 2017-2018. De UHSK is wat dat betreft al vaker in de prijzen gevallen: in 2014 won prof. dr. Maarten Prak de Docentenprijs en in 2012 werd de Docenttalentprijs gewonnen door dr. Laurien Crump-Gabreëls.

Contact: ubo@uhsk.nl

UHSK voor Beter Onderwijs 2021-2022

Kes van Achterbergh (2019) Voorzitter
Johannes Eric Kobes (2020) Secretaris
Isabel Makkinje (2020) Penningmeester
Anna Laura van Voorden (2019) Commissaris PR
Lisanne Vree (2020) Commissaris Meeloopdagen
Hugo Brandse (2020) Commissaris Onderwijsforum
Nadine van Gerwen (2020) Commissaris Panels en Workshops
Eva Meijer (2020) Commissaris Onderzoeksparade

Onze sponsoren