1992-1994: stijgende ledentallen

In 1992 en 1993 werd binnen de UHSK veel gepraat over de eigen organisatie. Moest er een bestuur, een draaiboek, een huishoudelijk reglement komen? Waar elke vereniging een bestuur had, was dit bij de UHSK nog steeds niet het geval. Uiteindelijk werd besloten tot een tussenvorm, waar op een beladen ALV over gestemd werd. Uit de almanak van 1992: ‘Het aantal anachronistische lefties dat wit wegtrekt bij het woord ‘bestuur’ blijkt op deze vergadering net te klein om de oude structuur te handhaven.’ Voortaan zou de stuurgroep geleid worden door een bestuur, dat verantwoordelijkheid droeg voor de administratieve en financiële taken, en het naleven van de besluiten van de stuurgroep.

Het aantal leden begon inmiddels weer te stijgen. De vroege jaren negentig waren de hoogtijdagen van de UHSK-feesten. Op enkele missers na, zoals het geflopte ‘anti-fascistisch feest’ in EKKO, werden om de vier weken feesten gehouden waar 150 tot 200 man op afkwamen. Deze vonden plaats in de Grote Catacomben. In 1992 werd de excursiecommissie opgericht. Ook was er een video- en lezingencommissie en een sportcommissie. ISHA-activiteiten werden frequent bezocht; in 1994 werd het internationaal congres zelfs in Utrecht gehouden. Toch zette het lustrum van 1991 een domper op het geheel: het weekend was een succes, maar de lustrumdag niet. De bedoeling was een forum te organiseren met prominente sprekers als prof. dr. H.W. von der Dunk, dhr. C. Groenhuijsen en dhr. H.J.A. Hofland. Lust ‘91 had de zaken goed voor elkaar. Maar een maand voor het lustrum werd de volgende brief verstuurd: ‘Tot onze grote spijt delen wij U bij deze mede, dat de geplande lustrumdag van de Utrechtse Historische Studenten Kring van 5 oktober aanstaande, is afgelast. Wij zagen ons hiertoe genoodzaakt wegens afzeggingen en andere organisatorische problemen. Wij danken U voor Uw belangstellende medewerking.’