Huidig Bestuur


Op 13 september 2017 is het 92ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings ingehamerd door de Algemene Ledenvergadering. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Dit houdt in contact met commissies, beheer van financiën en het maken van sluitende overeenkomsten en beslissingen. Het bestuur wordt hierin bijgestaan door de senaat, die advies kan geven en de kascommissie, die de financiële huishouding van de vereniging controleert. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar het departement, andere verenigingen en het SVO, VIDIUS en SGN. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering. 

Naast de formele aspecten van het besturen van een vereniging is het bestuur ook altijd aanwezig op de kamer, de wekelijkse borrel en de vele andere activiteiten die de UHSK rijk is. 


Bestuursfoto_91.jpeg
Het 92ste Bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings

92ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings (2017-2018)

Esther Martens (2017) Voorzitter
Bart Blokland (2017) Secretaris
Timo Houtekamer (2017) Penningmeester
Mayte Beekman (2017) Commissaris onderwijs
Luke de Bruijn (2017) Commissaris intern
Kelly Hogervorst (2017) Commissaris extern

Onze sponsoren