1961: het Witboek van Van Dijk

In 1961 verscheen het ‘Witboek voor het Bestuur van de U.H.S.K.’, van de hand van de heer G.B. van Dijk. De heer Van Dijk beschreef hierin wat de taken waren van een UHSK-bestuur. Ook schreef hij hoe het bestuur zich diende te kleden op officiële gelegenheden, wanneer de bestuurslinten gedragen werden. Hieronder een fragment:

‘Het protocol binnen de UHSK beperkt zich meestal tot het dragen van een donker pak/mantelpak en lint. Bij kennismakingsbezoeken draagt men alleen donker pak/mantelpak. Bij een donkerblauw pak draagt men grijze sokken en een grijze das. Ook behoort men bij het lint geen pochette te dragen. Tijdens pauzes en schorsingen doet men het lint af en hangt het (als men in de zaal blijft) aan de rechterknop van de rugleuning. De assessor draagt er zorg voor, dat bij afwezigheid van een lid, diens lint over de stoel hangt. Jacquet/zwart mantelpak wordt in principe door het bestuur slechts gedragen op de eigen lustrumreceptie. Ook de L.C. bezit linten. Deze berusten bij het ab actiaat.’

Verder diende het bestuur ieder jaar een kennismakingsbezoek aan te vragen bij de professoren, waarbij de ab actis dan moest zorgen voor een bloemetje voor de gastvrouw. In geval van bijvoorbeeld ziekte of huwelijken, werden er ook bloemen of fruitmanden bij de betreffende docenten bezorgd. De bestuurslinten verdwenen toen het revolutionaire bestuur van 1971-1972 ze dreigde te vernietigen. Inmiddels zijn ze weer terug bij de UHSK.