1936–1946: de UHSK voor- en tijdens de oorlogsjaren

Hoe het de UHSK verging voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, blijkt uit interviews met leden uit die tijd, in de lustrumbundel van 1986. Voor de oorlog had de UHSK geen stelling genomen tegen het nationaalsocialisme, omdat het bestuur de vereniging daar te klein voor achtte. In het studentenverzet speelde de UHSK ook geen rol. Het derde lustrum in 1941 werd nog wel gevierd, hetzij op sobere wijze. Velen waren in verband met de bezetting niet aanwezig. Toch werd er in 1942 nog een excursie ondernomen: een meerdaagse fietstocht door Brabant en Limburg. Een jaar later bestond de UHSK echter alleen nog maar uit dames: de heren waren te werk gesteld of ondergedoken.

Waarschijnlijk is het vierde lustrum in 1946 niet gevierd. Prof. dr. J.J. Janssen, oud-voorzitter, schreef in 2001 aan de UHSK: ‘Vlak na de oorlog kwam de praeses, Joop van der Pot, uit het kamp terug in een staat die het hem onmogelijk maakte te studeren. Ik meen dat hij een jaar lang in revalidatie was.’ De oorlog had ook de UHSK geraakt.