Studieverenigingen Geschiedenis Nederland (SGN)

Naast Utrecht kan je in Nederland geschiedenis studeren in Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Al deze verschillende steden hebben ook een eigen studievereniging voor geschiedenisstudenten. Deze verenigingen zijn aangesloten bij SGN. SGN functioneert als een klankbord om ervaringen met elkaar te delen en tips te geven om ieders vereniging op bepaalde gebieden te verbeteren. Bovendien wordt er jaarlijks een SGN-dag georganiseerd, waar de plaatselijke studievereniging een programma samenstelt met zowel studie-inhoudelijke als gezelligheidsactiviteiten om studenten van heel Nederland met elkaar in contact te laten komen. De Facebookpagina van SGN is hier te vinden.

Studenten Geschiedenis Nederland is een samenwerkingsverband tussen alle geschiedenisstudieverenigingen in Nederland. Elk jaar wordt er een SGN-dag georganiseerd waarin er geprobeerd wordt zo veel mogelijk geschiedenisstudenten in één stad in Nederland te verzamelen om de studievereniging, het studieleven maar ook het studentenleven van de desbetreffende stad te ontdekken. Dit jaar is de dag op  5 april 2019 in Utrecht georganiseerd!

De verschillende verenigingen die bij SGN zijn aangesloten:

Kleio (UVA Amsterdam)

Kleio is de studievereniging voor (kunst)geschiedenisstudenten aan de Universiteit van Amsterdam. De vereniging is in 1929 opgericht en maakt deel uit van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Kleio, die haar naam ontleent aan de muze van de geschiedschrijving, is met haar 600 leden een van de grootste verenigingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De vereniging kent meerdere commissies die zich door het jaar heen inzetten om verschillende activiteiten te organiseren waaronder 7 reisjes. Kleio tracht in het bruisende Amsterdam een toegankelijk karakter te behouden.

VSGVU Merlijn (VU Amsterdam)

VSGVU Merlijn is de super-gezellige studievereniging Geschiedenis van de Vrije Universiteit. Naast de vele feesten, activiteiten en borrels wordt er ook veel aandacht geschonken aan studie-inhoudelijke activiteiten.​

ACE (Rotterdam)

In februari 1982 werd de studievereniging voor maatschappijgeschiedenis opgericht. Genaamd de Faculteitsvereniging Maatschappijgeschiedenis Rotterdam. In 1990/1991 is de studie Kunst & Cultuurwetenschappen toegetreden tot de faculteit, dit resulteerde in een ‘nieuwe’ verenigde studievereniging genaamd: histartes, een combinatie tussen history en arts. Daarnaast verwelkomde de faculteit in 2009 opnieuw een nieuwe bachelor, namelijk: communicatiewetenschappen afgekort tot IBCoM. Om de vereniging toegankelijker te maken voor deze voornamelijk buitenlandse studenten, werd in 2014 besloten om de naam te veranderen in International Faculty Association ACE. Momenteel als studievereniging van de Erasmus faculteit geschiedenis, cultuur en communicatie heeft ACE ongeveer 800 leden met 12 actieve commissies. Deze commissies organiseren gedurende het academische jaar alle evenementen.

HSVL (Leiden)

De Historische Studievereniging Leiden is opgericht in 1989 als samenwerking tussen vier historische disputen. Gedurende het jaar organiseren wij vele activiteiten, feesten, reizen, boekverkopen en nog veel meer. De HSVL telt ruim 900 leden, 11 commissies en 6 bestuursleden. Op de oudste universiteit van Nederland, zijn wij te vinden in het prachtige gebouw; het Huizinga. Wees vooral welkom voor een befaamd kopje hokkoffie wanneer je een keer in het mooie Leiden bent.

GHD Ubbo Emmius Groningen

Een van de zeven studieverenigingen die aangesloten is bij SGN, is GHD Ubbo Emmius. Dé studievereniging voor geschiedenisstudenten uit Groningen met momenteel 800 leden. Ubbo Emmius was de eerste rector magnificus aan de Rijksuniversiteit en sinds 1936 draagt deze vereniging zijn naam. Meer weten? Klik op het kopje!

GSV Excalibur (Nijmegen)

De GSV Excalibur, of Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur, is de studievereniging van de studie Geschiedenis in Nijmegen. De vereniging bestaat sinds 1984 en is ondergebracht bij de Letterenfaculteit. De GSV is een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Nijmegen. Het hele jaar door organiseren een groot aantal commissies een divers aantal activiteiten voor de ruim 600 leden van de vereniging. De vereniging kenmerkt zich door haar open en democratisch karakter en deze laagdrempeligheid zorgt ervoor dat iedereen altijd welkom is!

kleio-logo_1_orig.png
merlijn-logo6-zwarte-lijnen-fixt_1_orig.png
ace-blues-1.png
nfrraqhd-400x400_1_orig.png
logo-ubbo_1_orig.jpg
download_2.png