Opleidingscommissie (OC)

De BA Geschiedenis Opleidingscommissie bestaat uit zowel studenten als docenten. Het is de taak van de Commissie om de kwaliteit van jullie onderwijs te bewaken en daarover gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen. De Commissie is verantwoordelijk voor het doorlezen van de caracal evaluaties elke blok. Zowel het Departements- als Faculteitsbestuur zijn verplicht deze adviezen serieus in overweging te nemen.