Senaat

De Senaat is een speciaal orgaan binnen de UHSK die geheel bestaat uit oud-bestuursleden. De Senaat heeft een controlerende en adviserende functie ten aanzien van het zittende bestuur en komt minstens eenmaal per twee maanden bijeen. Daarnaast vergadert de Senaat tenminste één week voor iedere Algemene Ledenvergadering over de kwesties die daar ter sprake gaan komen. Ook kan het Bestuur te allen tijden de Senaat bijeenroepen met het verzoek om hulp en advies.

Contact: senaat@uhsk.nl

2021-2022

Sjors Nab (2017) -
Christa Wesselink (2017) -
Julian Dubbeld (2016) -
Sam Bus (2018) -
Livia Teresa van Agt (2018) -
Dimitris Mitakos (2018) -

Onze sponsoren