Kascommissie

Jaarlijks benoemt de Algemene Ledenvergadering uit haar midden een Kascommissie. De Kascommissie controleert de rekeningen van de vereniging en de verantwoording door het bestuur en de penningmeester in het bijzonder. Vervolgens brengt de Kascommissie verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering en geeft tevens een niet-bindend advies over de goedkeuring van de rekening en verantwoording.

2018-2019

Gerben Hospers (2014) -
Mayte Beekman (2014) -
Marco Hol (2016) -

Onze sponsoren