Vacature Kascommissie

Vacature Kascommissie 2024-2025

Jaarlijks benoemt de Algemene Ledenvergadering uit haar midden een Kascommissie. Deze commissie staat in nauw contact met de penningmeester van de UHSK. De taken van de Kascommissie zijn het controleren van de rekening en boekhouding en het adviseren van de penningmeester en de ALV bij financiële zaken. 

Op de ALV van 11 september zal naar verwachting het 99ste Bestuur geïnstalleerd worden. Dit betekent dat de UHSK op zoek is naar nieuwe Kascommissie-leden om het Bestuur van controle en advies te voorzien. Alle studentleden kunnen zich beschikbaar stellen voor de kandidatenlijst, zo lang ze op het moment van benoeming geen bestuurslid zijn. De benoeming van de nieuwe Kascommissie vindt plaats op de ALV van 11 september, na goedkeuring van de ALV.

Interesse? Stuur een (korte) motivatiebrief per mail naar kascommissie@uhsk.nl vóór 1 september 2024.