Ereleden

De Utrechtse Historische Studentenkring kent de titel Erelid toe aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Hieronder volgt een overzicht.

van_Winter.jpg

em. prof. jonkvrouw dr. J.M. (Johanna Maria) van Winter

Was als hoogleraar Middeleeuwen verbonden aan het Instituut Geschiedenis en organiseerde vele excursies en stadswandelingen voor studenten. In 1979 werd zij benoemd tot hoogleraar en in 1989 ging ze met emeritaat. Sinds 1967 is Johanna Maria Erelid.


Von_der_Dunk.jpg

prof. dr. H.W. (Hermann Walther) von der Dunk (1928-2018)

Was praeses van de UHSK in het jaar 1954-1955 en was emeritus hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Jaarlijks organiseert de UHSK speciaal voor Hermann von der Dunk de ‘Von der Dunk-lezing’, doorgaans is de lezing in mei. Sinds 2004 was hij Erelid.Beyerman.png

mr. J.J. (Johannes Jacobus) Beyerman (1901-1982) 

Was één van de oprichters van de UHSK. Na zijn studie was de heer Beyerman van 1934 tot 1966 werkzaam als stadsarchivaris in Dordrecht. Over Dordrecht heeft hij een  aantal boeken gepubliceerd, zoals De historische schoonheid van Dordrecht (1943) en Dordrecht in oude ansichten (1967).Brandt.jpg

prof. dr. C.D.J. (Coenraad Dirk Jan) Brandt (1897-1966)

Was als buitengewoon hoogleraar in de Geschiedenis van de Twintigste Eeuw verbonden aan het Instituut Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Hier maakte hij de studie der contemporaine geschiedenis voor het eerst tot een universitaire discipline. 

C.D.J. Brandt overhandigt Prins Bernhard in 1965 de eerste grammofoonplaat van ‘Nederland 1940-1945’ (Nationaal Archief, Den Haag)

​​​​​​​

Pieter_Geyl.png

prof. dr. P.C.A. (Pieter Catharinus Arie) Geyl (1887-1966)

Was van 1936 tot 1958 als hoogleraar Algemene en Vaderlandse Geschiedenis na de Middeleeuwen verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn bekendste werk is De Geschiedenis van de Nederlandsche stam, dat bestaat uit zes delen die tussen 1930 en 1962 werden gepubliceerd.


Margreet_van_Brink.jpg

drs. M.A.M. (Margreet) van Brink (1926-2011)

Veel archiefmateriaal uit de jaren ’40 en het verenigingsleven van de UHSK is dankzij Margreet van Brink bewaard gebleven. Van Brink heeft verder het onderwijs in de Russische taal in Nederland grootgebracht, een groot deel van haar werkzame leven doceerde zij Russisch. In 2007 werd zij Erelid.
Slicher_van_Bath.jpg

prof. dr. B.H. (Bernard Hendrik) Slicher van Bath (1910-2004)

Hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis in Groningen en buitengewoon hoogleraar Agrarisch-economische en –sociale Geschiedenis in Wageningen.
Smits.png

dr. dom. A.J.A. (Arnoldus )Smits OSB (‘Pater Smits’) (1914-2005)

Studeerde in de jaren ’40 aan het Instituut Geschiedenis en was actief UHSK-lid. Onder leiding van Pieter Geyl promoveerde hij in 1950 aan de Rijksuniversiteit Utrecht met een proefschrift getiteld De scheuring van het Verenigd Koninkrijk en de houding van het Vlaamse land in 1830. ‘Pater Smits’ is Erelid sinds 1951.

dr. dom. Smits tussen Broeder Frans De Vries (links) en dom. Eligius Dekkers (rechts). Datum foto onbekend.T.S._Jansma.jpg

prof. dr. T.S. (Taeke Sjoerd) Jansma (1904-1992)

Was één van de oprichters van de UHSK in 1926. In 1932 promoveerde hij in Utrecht, een van zijn vrienden – en medeoprichter van de UHSK – J.J. Beyerman was aanwezig bij zijn promotiediner. In 1950 volgde Jansma prof. dr. N.W. Posthumus op en werd hij zelf hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 1974 ging hij zelf met emeritaat.

Lees hier het in memoriam dat door dr. Th. Van Tijn en P.C. Jansen werd geschreven bij zijn overlijden in 1992. Bron: BMGN, 107 (1992) afl. 2, 285-286.

Mocht u meer over de heer Jansma willen weten dan kunt u raadplegen: T.S. Jansma, Tekst en Uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam (Den Haag 1974), XIII-XXV.Hans_Janssen.png

drs. Hans Janssen

Was lid van het 41ste bestuur tussen 1967 en 1968, vlak voor de marxistische periode. Dankzij de gezamelijke inspanningen van het 41ste  bestuur zijn de bestuurspenningen des UHSK behouden gebleven, daar deze anders hoogstwaarschijnlijk met het archief vernietigd zouden zijn. Hans Janssen heeft de penning weer aan de UHSK terug gegeven en is op 25 juni 2014 ingehuldigd als erelid des UHSK wegens bewezen diensten.  

Rudi_van_Maanen.png

drs. Rudi van Maanen

Was lid van het 41ste bestuur tussen 1967 en 1968, vlak voor de marxistische periode. Dankzij de gezamelijke inspanningen van het 41ste bestuur zijn de bestuurspenningen des UHSK behouden gebleven, daar deze anders hoogstwaarschijnlijk met het archief vernietigd zouden zijn. Rudi van Maanen heeft de penning aan het universiteitsmuseum geschonken en is op 25 juni 2014 ingehuldigd als erelid des UHSK wegens bewezen diensten.  
Lenselink.png

drs. Wim Lenselink (1947-2018)

​Was lid van het 41ste bestuur tussen 1967 en 1968, vlak voor de marxistische periode. Dankzij de gezamelijke inspanningen van het 41ste  bestuur zijn de bestuurspenningen des UHSK behouden gebleven, daar deze anders hoogstwaarschijnlijk met het archief vernietigd zouden zijn. Tijdens het zestiende lustrum heeft Wim Lenselink de penning weer aan de UHSK teruggegeven en is op 25 juni 2014 ingehuldigd als erelid des UHSK wegens bewezen diensten. Susien.png

drs. Susien Lenselink

Was lid van het 41ste bestuur tussen 1967 en 1968, vlak voor de marxistische periode. Dankzij de gezamelijke inspanningen van het 41ste  bestuur zijn de bestuurspenningen des UHSK behouden gebleven, daar deze anders hoogstwaarschijnlijk samen met het archief vernietigd zouden zijn. Tijdens het zestiende lustrum heeft Susien Lenselink de penning weer aan de UHSK teruggegeven en is op 25 juni 2014 ingehuldigd als erelid des UHSK wegens bewezen diensten.  


Helen_Heskes.jpg

drs. Hèlen Heskes

Heeft eigenhandig zorggedragen voor de totstandkoming van de UHSK-inventaris. Deze archiefinventaris beslaat de periode 1926 tot 1991. Heskes stelde deze inventaris op tijdens haar bestuursjaar (1996-1997) en jaren later besprak men haar werk nog steeds. In 2009 werd besloten om de indeling van Heskes over te brengen naar het Utrechts Archief vanwege het nijpende tekort aan ruimte op de UHSK-kamer. Sindsdien gingen er ook stemmen op om Heskes het erelidmaatschap aan te bieden voor haar toewijding destijds. In februari 2014 was het zo ver. Na een dankspeech verkreeg Heskes officieel haar erelidmaatschapsoorkonde in Café De Stadsgenoot, de oude stamkroeg des UHSK.leen_dorsman_2_0.jpg

prof. dr. L. J. (Leendert Jan) Dorsman

Was voor langere tijd onderwijsdirecteur bij het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis tot 2018 en wist zich gedurende deze periode altijd te bekommeren om het lot van zijn studenten en in het bijzonder de UHSK. Zonder de inzet van Dorsman was de relatie tussen de Kring en het Departement niet zo sterk geweest als deze nu is. Zijn aftreden als onderwijsdirecteur in 2018 vormde aanleiding tot het aan hem verlenen van het erelidmaatschap.