Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de UHSK. Op de Algemene Ledenvergadering wordt beslist over de toekomst van de UHSK en bepalen leden wat goed is voor de vereniging. Ook wordt het bestuur hier gecontroleerd door de leden in het uitvoeren van haar taken. Het staat ieder lid vrij moties/amandementen in te dienen. Moties en amendementen dienen vijf (5) werkdagen voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris. Heb je meer vragen? Stuur een mailtje aan info@uhsk.nl