Cursusevaluaties

De UHSK, de departementsassesor en de Opleidingscommissie zijn zoals ieder jaar druk bezig om de kwaliteit van jouw onderwijs te bewaken. Om dit goed te kunnen doen zetten wij elk jaar cursusevaluaties op. Hierin nemen studenten uit verschillende jaarlagen en werkgroepen plaats die feedback over het onderwijs willen geven.  De input die hieruit voortkomt wordt vervolgens toegepast om jouw onderwijs steeds meer te verbeteren. De aanmeldingen voor de klankbordgroep zijn het gehele jaar geopend. 

Wat houdt het precies in?
Aan het eind van elk blok komt de cursusevaluatie samen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de cursussen van het afgelopen blok geëvalueerd. Naast de evaluatie van cursussen kunnen er ook meer bredere, thematische vraagstukken besproken worden: denk bijvoorbeeld aan het gebruik van videocolleges of het belang van onderzoeksgestuurd onderwijs. De bijeenkomsten duren ongeveer een halfuur en vinden één keer per blok plaats. Een kleine tijdsbesteding dus, maar voor ons én voor de kwaliteit van jouw onderwijs van cruciaal belang!

Wie zoeken we?
Enthousiaste studenten die graag hun mening geven over het onderwijs. Let wel op: het gaat hier niet alleen om jouw eigen mening, maar ook om die van andere studenten uit jouw werkgroep. Je treedt dus op als vertegenwoordiger voor je andere werkgroepgenoten. Het is ten slotte belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van de ervaring van zoveel mogelijk studenten. 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje met je naam, werkgroep en een korte motivatie naar: info@uhsk.nl