1994-1998: een nieuw tijdperk voor de UHSK

In 1992 werd besloten dat de UHSK weer een bestuur zou krijgen. De stuurgroep bleef echter het besluitvormend orgaan van de vereniging; de nog uit 1982 stammende statuten bleven van kracht. Het scala aan activiteiten dat eind jaren tachtig, begin jaren negentig was opgezet bleef bestaan. Het eerste bestuur moest de taken voornamelijk zelf uitvinden. In deze tijd was het vrij normaal dat een bestuur twee jaar aanbleef: dit werd gezien als goed voor de continuïteit, en bovendien bestond er simpelweg weinig animo om een jaar bestuur te doen. Zo naderde men het lustrum van 1996. Hélen Heskes organiseerde het archief tot in de puntjes en schreef een uitgebreide geschiedenis van de vereniging, die opgenomen werd in de lustrumalmanak. De zeventigste dies natalis van de UHSK werd uitgebreid gevierd, met een boottocht, een congres en diverse feesten.

Langzamerhand begint zich in de jaren na het lustrum echter een kentering af te tekenen binnen de UHSK. Het bestuur 1997-1998 stelde zich als eerste ten doel de organisatie van post en administratie te verbeteren. Er bestond geen gestructureerd ledenbestand en veel raakte kwijt. Om het inmiddels 250 leden tellende bestand effectief te kunnen beheren, werd een Access-database in het leven geroepen. Daarnaast moesten de financiën worden aangepakt, en dan vooral de boekhouding van de commissies. Zo werd een fundament gelegd voor een financieel gezonde vereniging. Ook deed het bestuur van 1997-1998 iets opmerkelijks: het maakte first contact met andere studieverenigingen. Voor het eerst bezocht de UHSK borrels en recepties van andere verenigingen, waarbij het bestuur blijkens de almanak van 2001 van de ene verbazing in de andere viel.