Alumnicommissie

Alco.jpg

De alumnicommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten die studenten de mogelijkheid bieden in contact te komen met alumni, of oud-leden. Ook proberen we de oud-leden op deze manier bij de vereniging te betrekken. Een van de belangrijkste activiteiten waar we ons mee bezighouden hebben, is het organiseren van een Reüniedag. 

Contact: alumnicommissie@uhsk.nl

Alumnicommissie 2023-2024

Hugo Brandse (2020) Voorzitter
Jesse Visser (2021) Secretaris
Floor Wilke (2021) Penningmeester
Hans Kobes (2020) Commissaris Intern
Sannemarije van Baarsen (2021) Commissaris PR
Rutger Loof (2018) Commissaris PR
Sophie Spindler (2020) Commissaris Extern