Alumnicommissie

AlumniCie.jpg

De alumnicommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten die studenten de mogelijkheid bieden in contact te komen met alumni, of oud-leden. Ook proberen we de oud-leden op deze manier bij de vereniging te betrekken. Een van de belangrijkste activiteiten waar we ons mee bezighouden hebben, is het organiseren van een Reüniedag. 

Contact: alumnicommissie@uhsk.nl

Alumnicommissie 2021-2022

Nard Rutten (2019) Voorzitter & Penningmeester
Boris Jacob Zenon Wesseldijk (2021) Secretaris
Tristan Hofkes (2021) Commissaris PR
Levi Verbeek (2019) Commissaris Datumprikker
Timothy Sjoerd Westra (2020) -

Onze sponsoren