Uitschrijven

Als je geen geschiedenis meer studeert in Utrecht of geen interesse meer hebt in het lidmaatschap van de UHSK kun je dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar info@uhsk.nl. Wij nemen je dan automatisch op in ons alumnibestand. Het alumnilidmaatschap is geheel kosteloos en staat hier uitvoering beschreven.

Indien je geen alumnilid wilt worden maar volledig uitgeschreven, vermeld dat in je mail! 

Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus en wordt automatisch verlengd. Inschrijvingen die na 1 september zijn ontvangen gelden voor het daaropvolgende jaar. De contributie zal nog geïnd worden.