Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling van de Utrechtse Historische Studentenkring zitten personen uit de academische wereld, de journalistiek en het bedrijfsleven die de doelstellingen van de UHSK ondersteunen, namelijk het aanbieden van zowel studie-inhoudelijke als sociale activiteiten aan geschiedenisstudenten in Utrecht. Op deze manier kunnen studenten, geschiedkundige instellingen, bedrijven en andere contacten zien dat de activiteiten van de UHSK breed gedragen worden.

Op dit moment is de UHSK bezig om zich te focussen op de carrièreperspectieven van geschiedenisstudenten. Het Comité van Aanbeveling speelt daarin als het externe gezicht van de vereniging een belangrijke rol. Eens in de vijf jaar wordt het Comité van Aanbeveling vernieuwd. Het huidige comité bestaat sinds 2013.


Dorsman.png

Prof. dr. L. J. (Leen) Dorsman

Bijzonder hoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Doceert historiografie en theorie van de geschiedenis. 

Van_Rossum.png

Prof. dr. M. (Maarten) van Rossem

Maarten van Rossem is emeritus hoogleraar Amerikanistiek aan de Universiteit Utrecht. Tegenwoordig treedt hij nog vaak op in de media (Pauw en Witteman, De Wereld Draait Door) en heeft hij zijn eigen blad ‘Maarten!’. Daarnaast is hij auteur van verschillende boeken, onder andere ‘Amerika: voor en tegen’ en ‘Heeft geschiedenis nut?’.

Prak.png

Prof. dr. M. (Maarten) Prak

Hoogleraar economische en sociale geschiedenis bij de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis te Utrecht. Prak was betrokken bij het programma ‘De Gouden Eeuw’ als wetenschappelijk adviseur en is daarna honorair conservator geschiedenis bij het Rijksmuseum. Prak is zelf in de jaren ’70 lid geweest van de UHSK.
Groenhuijsen.png

Dhr. C. (Charles) Groenhuijsen

Was tussen 1996 en 2006 buitenlandcorrespondent voor de Nederlandse Omroep, zowel voor de televisie als voor de radio. In die rol interviewde Groenhuijsen ondermeer Bill Clinton en George Bush. Daarnaast versloeg hij als presentator van actualiteitenprogramma NOVA onder andere de Golfoorlog en de val van de Berlijnse Muur. Tegenwoordig is Groenhuijsen zelfstandig schrijven en auteur van diverse boeken waaronder ‘Leve Nederland’ (over de Nederlandse maatschappij in de 21e eeuw) en ‘Hoera een nieuwe president’(over de verkiezingen van 2008 in de Verenigde Staten). Groenhuijsen was lid van de UHSK van 1973 tot 1977.

zwaan.png

Prof. dr. G. J. (Bert) van der Zwaan
Van 2011 tot en met 2018 was prof. dr. Bert van der Zwaan rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde geologie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht, en promoveerde in Utrecht. Hij is paleontoloog van origine, maar zijn academisch werk is sterk interdisciplinair van aard en ontwikkelde zich al snel in de richting van de biogeologie. Van der Zwaan stond aan de basis van de oprichting van het Darwincentrum voor Biogeologie. De ontwikkeling van mileu- en klimaatsystemen staat centraal in zijn onderzoek. Van der Zwaan initieerde tal van grootschalige wetenschappelijke programma’s en was sterk betrokken bij de voorbereiding voor het FES-programma Kennis voor Klimaat. 


Jongerius.png

Drs. A. M. (Agnes) Jongerius

Afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht in sociale en economische geschiedenis. Tussen 2005 en 2012 de eerste vrouwelijke voorzitter van de Vakcentrale FNV. Speelde jarenlang een belangrijke rol bij de onderhandelingen tussen de sociale partners en de Nederlandse regering. In de jaren ’70 was Jongerius actief lid van de UHSK. Momenteel is zij weer terug bij de Universiteit Utrecht als onderzoekster bij het kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (IOS) verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen.
Van_der_Ham.png

Dhr. B (Boris) van der Ham

Zat van 2002 tot 2012 in de Tweede Kamer voor D66. Sinds november 2012 is hij voorzitter van het Humanistisch Verbond. In 2005 was Van der Ham samen met Kamerleden van GroenLinks en PvdA de opsteller van het initiatiefwetsvoorstel dat in dat jaar leidde tot het eerste Nederlandse referendum in tweehonderd jaar: het referendum over de Europese Grondwet. Van der Ham schreef  in 2012 het boek ‘De vrije moraal’.

Onze sponsoren