Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling van de Utrechtse Historische Studentenkring zitten personen uit de academische wereld, de journalistiek en het bedrijfsleven die de doelstellingen van de UHSK ondersteunen, namelijk het aanbieden van zowel studie-inhoudelijke als sociale activiteiten aan geschiedenisstudenten in Utrecht. Op deze manier kunnen studenten, geschiedkundige instellingen, bedrijven en andere contacten zien dat de activiteiten van de UHSK breed gedragen worden.

Eens in de vijf jaar wordt het Comité van Aanbeveling vernieuwd. Het huidige comité bestaat sinds 2019.


Agnes_Jongerius.jpgDrs. Agnes Jongerius 

Agnes Jongerius is een Nederlandse politica en neemt namens de Partij van de Arbeid plaats in het Europese parlement, daarnaast is ze ook voormalig bestuurder van de vakbond FNV. 

Jongerius studeerde cum laude af in sociaaleconomische geschiedenis aan de toenmalige Rijksunivseriteit Utrecht. Ze heeft veel invloed gehad op de voor Nederland zo kenmerkende ‘polderoverleggen’, bijvoorbeeld bij de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.


Beatrice_de_Graaf.jpg

Prof. dr. Beatrice de Graaf

Prof. Dr. Beatrice de Graaf is hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoeksgebied richt zich onder andere op de nationale veiligheidspolitiek, terrorisme en contraterrorisme en de historische ontwikkeling van het veiligheidsdenken. De Graaf studeerde Geschiedenis en Duits aan de Universiteit Utrecht, waarna zij in december 2004 daar ook promoveerde. Voor haar proefschrift over de relatie tussen de DDR en vredesbewegingen van de Nederlandse kerken ontving ze in 2005 de Max van der Stoel-Mensenrechtenprijs. In 2007 stapte ze over naar de Universiteit van Leiden om daar het Centre for Terrorism and Counterterrorism op te richten, waarna zij in 2014 terugkeerde naar Utrecht om haar huidige stoel te bekleden. Beatrice de Graaf verschijnt regelmatig in de media om te praten over haar expertisegebieden.


Boris_van_der_Ham.jpg

Dhr. Boris van der Ham

Boris van der Ham is een voormalig Nederlands politicus. Tussen 2002 en 2012 nam hij namens D66 plaats in de Tweede Kamer. Tegenwoordig is hij bestuurder bij verschillende organisaties, waaronder het Humanistisch Verbond. Ook is hij acteur en schrijver van enkele boeken. In 2005 was Van der Ham samen met Kamerleden van Groenlinke en de PvdA de opsteller van het initiatiefwetsvoorstel dat later dat jaar leidde tot het referendum over de Europese grondwet, het eerste referendum in Nederland sinds tweehonderd jaar.


Charles_Groenhuijsen2.jpg

Dhr. Charles Groenhuijsen

Charles Groenhuijsen was tussen 1986 en 2006 correspondent voor de NOS in de Verenigde Staten. In die tijd interviewde hij onder meer Bill Clinton en George Bush. Tegenwoordig is Groenhuijsen schrijver van boeken met onderwerpen die wisselen tussen Nederlandse en Amerikaanse geschiedenis. Ook schuift Groenhuijsen vaak aan bij allerhande talkshowtafels. Tussen 1973 en 1977 was Charles Groenhuijsen lid van de UHSK.

Christianne_Smit.jpg

Dr. Christianne Smit

Christianne Smit is hoofddocent en onderzoeker bij de afdeling van Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Haar historische interesses betreffen politieke cultuur, sociaal-politieke hervormers, hun idealen en initiatieven en de wisselwerking tussen publieke opinie en politieke agendavorming in Nederland en West-Europa tussen 1850 en 1940. Sinds 2018 is Christianne Smit Onderwijsdirecteur van het departement Geschiedenis-Kunstgeschiedenis.
Henk_Kummeling.jpg

Prof. dr. Henk Kummeling

Sinds 1 juni 2018 is Henk Kummeling rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde daar ook in 1988. In 1995 werd hij in Utrecht benoemd tot hoogleraar Staatsrecht en Vergelijkend staatsrecht. Tussen 2008 en 2014 was hij decaan van de rechtenfaculteit in Utrecht en tussen 2005 en 2016 zat hij op de voorzittersstoel van de Kiesraad. Kummeling doceerde onder andere in China, Indonesië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Suriname en Zuid-Afrika. Studenten uit Utrecht en Tilburg hebben hem verschillende malen uitgeroepen tot ‘docent van het jaar’.

Leen_Dorsman.jpg

Prof. dr. Leen Dorsman

Leen Dorsman is profileringshoogleraar Universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hier doceert hij onder andere ook in historiografie en de theorie van geschiedenis. In 1990 promoveerde hij met een proefschrift over historicus G. W. Kernkamp. Zijn onderzoek richt zich onder andere op het snijvlak van literatuur en geschiedenis. Leen Dorsman is in 2018 benoemd tot erelid van de UHSK voor al zijn verdiensten voor de vereniging tijdens zijn tijd als onderwijsdirecteur van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.


Maarten_Prak.jpg

Prof. dr. Maarten Prak

Maarten Prak is hoogleraar Economische en Sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van steden in de vroegmoderne periode. Over dit onderwerp heeft hij ondertussen al meerdere boeken gepubliceerd. Ook is hij regelmatig op televisie te zien waar hij zijn historische kennis tentoonspreidt. Prak is in de jaren zeventig van de vorige eeuw zelf lid geweest van de UHSK.
Maarten_van_Rossum.jpg

Em. prof. dr. Maarten van Rossem

Maarten van Rossem is emeritus hoogleraar Amerikanistiek aan de Universiteit UtrechOKt. Tegenwoordig is hij nog vaak te zien in allerhande televisieprogramma’s zoals talkshows, maar bijvoorbeeld ook de kennisquiz ‘De Slimste Mens’. Van Rossem schreef ook verschillende boeken zoals Amerika: voor en tegenen Heeft geschiedenis nut?
Rutger_Bregman.jpg

Dhr. Rutger Bregman

Rutger Bregman studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn studie werd Bregman journalist, en sloot zich aan bij het online journalistieke platform ‘de Correspondent’. Hier publiceerde hij ook enkele boeken over onder andere de geschiedenis van de vooruitgang en het basisinkomen. Begin 2019 ging het optreden van Bregman op het World Economic Forum in Davos de wereld over door de kritiek die hij gaf op de houding van sommige filantropen die daar aanwezig waren. Later kwam hij nogmaals in het nieuws door een interview dat hij gaf aan het Amerikaanse Fox News waarin hij door de presentator werd uitgescholden.Truus_van_Bueren.JPG

Dr. Truus van Bueren

Truus van Bueren is een Nederlandse kunsthistorica, haar onderzoek focust zich vooral op de cultuur van de Middeleeuwen. Binnen haar onderzoek initieerde Van Bueren het project Medieval Memoria Online (MeMO) dat als doel heeft het stimuleren van onderzoek naar de nagedachtenis in de Middeleeuwen. Ze nam onder andere plaats in verschillende besturen en heeft met haar rijke bijdrage aan uiteenlopende activiteiten haar functie als Universitair hoofddocent in dienst gesteld van de maatschappij. Om deze redenen is Truus van Bueren tijdens de lintjesregen van 2019 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.