1972: de promotie van G.B.J. Hiltermann

De UHSK nam een duidelijk politiek standpunt in. In het archief van de UHSK zijn talloze communistische pamfletten te vinden. Enkele titels: ‘Solidariteit met de strijd tegen illegalisering en kriminalisering van KPD’ en ‘Liga gegen den Imperialismus!’, ‘De bourgeoisie kan de klassenstrijd niet verbieden!’ en ‘Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit’. Ook werd er regelmatig opgeroepen tot deelname aan manifestaties van de CPN.

De oorlog in Vietnam was een belangrijk thema. In 1972 wilde de bekende commentator G.B.J. Hiltermann in Utrecht promoveren. De UHSK was hier tegen, omdat Hiltermann volgens de vereniging geen objectieve, waardevrije wetenschap bedreef. Zo ging hij namelijk voorbij aan ‘de werkelijke oorzaken van de oorlog in Vietnam’: de VS wilden zichzelf verrijken en grondstoffen aan het gebied onttrekken. Besloten werd tot een ‘ludieke’ verstoring van de promotie. In samenwerking met de USF en andere verenigingen toog men met pamfletten en de fluitspelende zwerver Kochius naar het Academiegebouw.

Dat de verstoring een succes was, bleek uit de brief die de UHSK een week later ontving van dhr. Hiltermann, waarin hij om uitleg vroeg. Dit resulteerde, na een briefwisseling over en weer, in een door dhr. Hiltermann toegezonden visitekaartje en een verhandeling van 26 pagina’s, waarin hij uitlegde waarom de UHSK’ers zijn visie op ‘de toestand in de wereld’ niet goed hadden begrepen. In het jaarverslag van 1972-1973 wordt toegegeven dat dit inderdaad niet zo’n geslaagde actie was.