Internationalisering

In het collegejaar 2016-2017 is de studie Geschiedenis uitgebreid met een Engels programma. Dit heeft gezorgd voor een groei in het aantal internationale studenten binnen de UHSK, een ontwikkeling die wij hoog achten. Om de internationale studenten te verwelkomen en hen te betrekken bij de vereniging hebben we meerdere projecten opgezet. 

International Committee
De International Committee is een goed voorbeeld van de stappen die de kring wil zetten om deze studenten een warm onderkomen te bieden. De commissie bestaat merendeels uit internationals en creëert een platform voor inclusie. Aan het begin van elk verenigingsjaar organiseert de commissie de International Day, een dag waarop alle internationale studenten uitgenodigd zijn voor gezellige activiteiten. Daarnaast staat de commissie bekend om hun Language Café, een borrel waarbij alle leden nieuwe talen leren. Van Engels en Nederlands naar Frans en Russisch, je gaat er niet weg zonder een uitbreiding van je woordenschat.

Vertrouwenspersonen
Binnen de UHSK hebben we twee fijne vertrouwenspersonen, die allebei opgeleid zijn in het bieden van een luisterend oor. Een van de vertrouwenspersonen is sinds 2020 verantwoordelijk voor de portefeuille ‘internationale studenten’. Deze persoon heeft kennis van de problemen die specifiek zijn voor internationals en vormt hierdoor een goed aanspreekpunt. 

International Document
Hieronder vindt u het International Document, een handvat voor nieuwe internationale studenten. Het document licht alle facetten van het Nederlandse studentenleven toe die verwarrend kunnen zijn voor internationale studenten, van onderwijs tot fietsen.

International Document

Bestandsnaam Bestandsgrootte
International_Document_versie_2_1.docx 1.6 MB