Visie

Binnen de Utrechtse Historische Studentenkring streven we ernaar om een veilige en gezellige sfeer te creëren. Ieder lid behoort zich thuis te voelen binnen de kring, daar werken we allemaal actief aan mee. Ongeacht de unieke kenmerken van ieders identiteit behandelen we elkaar met respect. De gedragscode is het aanknopingspunt voor de regels die we samen hebben gemaakt om ongewenst gedrag tegen te gaan en om een veilige omgeving te bevorderen. 

Naast de sociale normen en waarden die we aanhouden, proberen wij als vereniging ook een goed voorbeeld te geven op het gebied van duurzaamheid, internationalisering, educatie en studentenwelzijn. Zo hebben we een duurzaamheidsdocument en een international document opgezet, organiseren we leerzame evenementen die aansluiten bij de studie Geschiedenis en hebben we twee vertrouwenspersonen aangenomen. Een van de vertrouwenspersonen heeft daarnaast specifieke kennis over de problemen van internationale studenten en hoe deze opgelost kunnen worden.

Door de handen ineen te slaan bouwen we samen aan een fijne vereniging.