1961-1968: commissies en buitenlandse reizen

In de jaren zestig ontstonden de eerste commissies. In 1961 telde de UHSK vijf commissies: de lustrumcommissie, de kascommissie, de sportcommissie, de archiefcommissie en de grondwetscommissie. Lange tijd werden veel taken nog door het bestuur zelf uitgevoerd. Ook werden er wel commissies ad hoc samengesteld.

De excursies voerden in de jaren zestig verder van huis. Onder leiding van erelid prof. dr. Marietje van Winter reisde de UHSK in 1961 naar Berlijn. Voor deze reis werd subsidie verkregen. In 1968 ging men naar Praag en in 1969 naar Oost-Duitsland. Mevrouw Van Winter organiseerde ook stadswandelingen in Utrecht. Tenslotte werden er voetbalwedstrijden gehouden tegen andere verenigingen, die in 1969 ‘ongeacht het getoonde spelpeil worden voorgezet’.

Van groot belang voor dingen die zouden komen bij de UHSK, is dat zich in deze periode ‘een vleugje onderwijskritiek’ voordeed. In de jaren vijftig was al geprotesteerd tegen de korte tentamenduur. Tien jaar later stonden er grote veranderingen op til: de universiteit groeide enorm door de veel grotere aantallen studenten die zich aanmeldden. Hier en daar hingen de woorden ‘democratisering’, ‘inspraak’ en ‘vertegenwoordiging’ al in de lucht.