1951-1966: lustrumvieringen en disputen

Het zesde lustrum in 1956 was niet goedkoop. Daarvoor kregen de gasten dan ook een voordracht, een uitgebreid diner in restaurant ‘De Schouw’ en een ad infinitum lustrumfeest. In 1961 bestond het lustrum uit twee dagen feest. Het vijfendertigjarig bestaan van de UHSK werd gevierd met de eerste dag een ‘Joyeuse Entree’ in kasteel Dussen, een thee-dansant in hoofse sferen, een door pages geserveerd maal in het kasteel en een avond in gepaste stijl met cabaret en dans; de tweede dag een forum, een receptie, een diner en een feest dat doorging tot diep in de nacht.

Hier kon het bestuur van 1966 uiteraard niet achterblijven. Voor het achtste lustrum werd een Comité van Aanbeveling gevormd, en er werden sponsors gezocht en gevonden. De activiteiten bestonden uit een lezing in de Senaatszaal van het Academiegebouw, een autorally in twee touringcars, een diner en een slotfeest in kasteel Duurstede te Wijk bij Duurstede, waar tot drie uur ‘s nachts kon worden doorgefeest.

De UHSK kende in de jaren vijftig en zestig ook disputen. Hier is echter vrij weinig over bekend. De disputen droegen onder andere de namen Albiobola, Panurge en Quint/Ondaatje. Een dispuut werd voorgezeten door een praeses, die bijgestaan werd door een mentor. De disputen waren vrij autonoom ten opzichte van de UHSK. Alle eerstejaars konden zich aansluiten bij de disputen. Men kwam dan gezellig bij elkaar op een geschikte studentenkamer en hield voor elkaar voordrachten over een historisch onderwerp. Daarna ging men met z’n allen naar het café. Uit het archief blijkt, dat meer dan de helft van de leden lid was van een dispuut.