1998-2001: de UHSK profileert zich

In de jaren hierna werd het roer duidelijk en definitief omgegooid. In het ledenblad, dat inmiddels van ‘Route 66’ ‘Agora’ was geworden, verscheen een kritisch stuk, waarin de UHSK verweten werd te veel naar binnen gericht te zijn. Deze kritiek schoot een aantal mensen in het verkeerde keelgat, maar de schrijver stond niet alleen. Er bleken meer mensen te zijn die een proces van vernieuwing, uitbreiding en professionalisering voorstonden. Zo verscheen het bestuur 1998-1999, dat de geschiedenis is ingegaan als het bestuur dat de professionalisering van de UHSK is begonnen. Heel voorzichtig werd een begin gemaakt met bestuurskleding: men schafte bestuurs-afritsbroeken aan. Toch vielen op een heftige wisselings-ALV nog woorden als ‘uniformisering’ en ‘dictatuur’.

De UHSK trad nu meer naar buiten als dé vereniging voor alle geschiedenisstudenten. Men ging zich meer profileren, er werd een begin gemaakt met het werven van sponsoren en er werden bestuursbeurzen aangevraagd. De contacten met andere verenigingen leidden tot het Pan Historisch Verband en het Full House-feest. Ook zaken als constitutieborrels, beleidsplannen, jaarverslagen en jaarafrekeningen werden in dit jaar geïnitieerd. Het ledenaantal groeide, niet in het minst dankzij de innige samenwerking met de Introductie Commissie van de opleiding. Het leek erop dat de UHSK een ingrijpende metamorfose aan het ondergaan was.

Het bestuur 1999-2000 wist de ingezette veranderingen te continueren, als eerste met de aanschaf van bestuursblouses. In dit jaar nam de UHSK bovendien historisch tijdschrift Aanzet over. Door de fusie met de stichting die Aanzet uitgaf, kreeg de UHSK er twee belangrijke taken bij: het uitgeven van Aanzet, en het organiseren van de studieboekenverkoop voor de leden. Tot op heden is dit een van de belangrijkste activiteiten van de vereniging. Daarnaast werd de onderwijscommissie opgericht. Het lustrumbestuur van 2000-2001 had, naast het lustrum, de invoering van het BaMa-stelsel en nauwere contacten met docenten en alumni in haar beleidsplan staan. Er verscheen wederom een almanak, en de lustrumreis voerde met het vliegtuig naar Tunesië.