Gezelschappen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2021 is het orgaan ‘gezelschap’ officieel erkend door de UHSK en opgenomen in het Huishoudelijk Reglement naar aanleiding van een motie. Een gezelschap is een door de UHSK erkende groep met een gedeelde passie. Het is nu mogelijk om als lid van de UHSK zelf een gezelschap op te zetten.


Wat moet je doen om een gezelschap op te richten?

  1. Schrijf een voorstel met daarin uitleg over de gedeelde passie van het toekomstig gezelschap.

  2. Contacteer mogelijke geïnteresseerden. Enkel leden van de UHSK mogen deel uitmaken van een gezelschap. Voor de oprichting dienen minimaal vijf leden het voorstel te ondertekenen. 

  3. Stuur het ondertekende voorstel naar info@uhsk.nl.

  4. Het Bestuur zal zo snel mogelijk contact zoeken om je voorstel te bespreken.


Wil je je aansluiten bij een van onze gezelschappen? Stuur dan een mail naar info@uhsk.nl.