Gehoord de Beraadslaging

Parlementair historisch gezelschap "Gehoord de Beraadslaging (GdB)" is op de Algemene Ledenvergadering van 16 november 2020 erkend als eerste gezelschap naar aanleiding van een motie.

Indien jij interesse hebt in politiek, mail dan info@uhsk.nl om lid te worden.