2JC.png


Marco Borsato zei ooit: morgen zal het vrede zijn, zal de zon je strelen, zal de wereld weer een speeltuin
zijn, en kun je rustig spelen. Beste leden, ik heb goed nieuws, De vrede is gearriveerd, we kunnen rustig
spelen. De UHSK is namelijk na de ALV nog een gezelschap rijker. De 2JC is de nieuwste aanwinst voor
de kring. Gebaseerd op de speeltuin van de UHSK, de EJC, is een nieuw gezelschap tot stand gekomen.
Tijdens het biriokart op de kamer kwam het idee tot stand om een tweedejaarscommissie op te richten.
Dit omdat de leden van de EJC het erg leuk vinden om samen met elkaar en andere leden samen te
komen en te praten over de verschillende onderdelen van de vereniging. Ondanks dat de oprichting van
een tweedejaarscommissie te ambitieus is, is er echter wel een goed idee uitgekomen: het 2JC gezelschap.
Bij dit gezelschap zullen alle leden welkom zijn om te komen borrelen en gezamenlijk de huidige stand
van de UHSK te bespreken. Er zullen ervaringen gedeeld worden, er zal worden gegeten en gedronken, er
zal worden gelachen en gehuild en er zullen bovenal de beste herinneringen worden gemaakt. De
informele sfeer van het gezelschap kenmerkt de gezelligheid en de ludieke aard van deze nieuwe aanwinst.
De 2JC zal een gezellige groep worden voor alle leden om adviezen en ervaringen te delen om daarmee
de trots en eer van de vereniging hoog te kunnen houden!